Vår man i Havanna

Mats, Du är Vår man i Havanna.

Du är som filmen och romanen.

Du spelar många partier schack

med miniatyrflaskor whisky.

Du är som Joseph Blackburne.

Du vet, han som blev berömd

för sitt whiskydrickande

under schackpartiernas gång.

Mats, för schack har Du sinne.

Schack har stärkt Ditt minne.

Spänn fast säkerhetsbältet

och drick On the rocks

med fem sex iskuber i!

Ta Ditt schackspel under armen

och fröjdas Dina 65!

Dansa och fira,

släpp loss och lira!

Fånga dagen

med whisky i magen!

Fram till midnatt,

dag efter dag,

natt efter natt.

Skruva upp volymen

och sätt i högsta växeln!

Hallå, hallå,

det är ju Din fest!

Mats, grattis på födelsedagen!

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *