Gučafestivalen är igång i Serbien – Sveriges medier står oberörda!

—— Musik- och trumpetfestivalen i Guča är igång igen. Foto: Lj. Dević. ——

Det är ett internationellt uppskattat och årligt återkommande evenemang under augusti månad i Serbien, fast ingenting som svenska medier gärna rapporterar om.

Det är helt obegripligt att man bojkottar en sådan renommerad tillställning med tanke på att många svenskar åker ner dit årligen för att ta del av festyran. Norges, Serbiens och Sveriges flaggor vajar på hög stång på arenan i Guča. Man kan undra för vem dessa vajar?

Inom kort!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *