Gučafestivalen i Serbien är åter igång — Sveriges medier står oberörda!

Musik- och trumpetfestivalen i Guča är igång igen. Foto: Lj.T. Dević.

TEMA: Återkommande musikevenemang

Det är ett internationellt uppskattat och årligt återkommande musikevenemang under augusti månad i Serbien, fast ingenting som svenska medier tycker är intressant eller uppmärksammar.

Det är helt obegripligt att man bojkottar en sådan renommerad tillställning trots alla svenskar som åker ner dit årligen för att ta del av festyran. Norges, Serbiens och Sveriges flaggor vajar på hög stång på arenan i Guča. Man kan undra för vem dessa vajar?

Inom kort!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.