EU bättre respektera Rysslands intressen eller göra affärer på annat håll – Medvedev

EU bättre respektera Rysslands intressen eller göra affärer på annat håll – Medvedev

Publicerad tid: Feb 12, 2016 13:26

Så länge EU ignorerar legitima ryska intressen, företag i Ryssland och Eurasiska ekonomiska unionen kommer att göras av andra parter, sade premiärminister Dmitrij Medvedev.

Stephane Mahe Paris vill Moskva för att lyfta embargot på franska råvaror

“Om EU-partner vill undervisa oss och ignorera våra legitima intressen, som i fallet med EU – Ukraina förening … Jo, fortsätter att föreläsa, medan andra gör affärer på den gemensamma marknaden av den Eurasiska ekonomiska unionen Inget personligt, som de säger”, framförde Medvedev till nyhetsbyrån Sputnik.

Han betonade att inte bara ryska tillverkarna fyller de lediga nischer av den ryska marknaden; Detta görs också av asiatiska, latinamerikanska och andra leverantörer.

“Ändå hoppas vi att sunt förnuft i slutändan kommer att segra, att den ekonomiska logiken, kommer logiken i ömsesidig nytta att återvända till våra förbindelser med Europeiska unionen”, sade chefen för den ryska regeringen.

Enligt Medvedev har Ryssland fått inofficiella vädjanden från Europa om att avskaffa förbudet mot vissa EU-produkter.

“De är särskilt bekymrade över sina bönder, förresten. Men i Ryssland, hör vi ställning våra jordbrukare samt: tänk detta sanktioner, ge oss en chans att stå på fötterna, motivera investeringen. Och som regeringschef måste jag ta hänsyn till detta”, sade han.

Ryssland kommer inte att börja förhandla om villkoren för att lyfta sanktionerna, enligt Medvedev. “Vi har inte initierat dem finns de som ålagts dem bör vara den första att avbryta dem”, sade statsministern.

Medvedev har helt rätt när han säger att EU har sig självt att skylla för konsekvenserna. EU fick sålunda inte den önskade sanktionseffekt man hade hoppats på, när man introducerade desamma mot Ryssland för att få ryssarna på knäna och beroende. Och nu är man i desperat behov av rysk gas och ryska tjänster och försöker med alla medel mildra tonen gentemot Moskva.

Men vad är det för logik att först sanktionera ett land till det yttersta för att förgöra dess ekonomi och levnadsstandard och sedan blidka, fjäska, söka empati och förståelse – allt för att få Moskva att lyfta embargot mot Väst. Franska, danska och svenska bönder var som mest ivriga över att införa sanktioner mot Ryssland – nu får de stå sitt kast och bli andra och tredje klassens medborgare i ett söndersplittrat EU. Rysslands ekonomi har dock inte nämnvärt känt av Västs sanktioner utan tvärt om hittat andra vägar och ekonomier att bygga sin välfärd på – tyvärr är den europeiska bilden inte längre en del av den!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *