Nikola Tesla: ‘Gravitationens fader’ fråntagen sin värdighet och storhet!

ANALYS–

Albert Einstein tillskrivs 1900-talets största fysiska upptäckt av gravitationsvågor, men egentligen var det hans serbiska fru och kollega, Mileva Marić, som stod bakom alla matematiska uträkningar. Utan hennes hjälp och stöd hade han aldrig blivit ihågkommen.

Forskare vid National Scientific Foundation i Washington och Moskva State University bekräftade att Einsteins gravitationsvågor upptäcks.

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet

Detta är förmodligen den största upptäckten i fysiken på 1990-talet kan vara en nyckel till att förstå universum.

Einstein trodde att gravitationsvågor kunde detekteras, men forskarna lyckades göra det.

Idag bekräftade officiellt rykten om att gravitationsvågor som upptäckts och registrerats, eller, som beskrivs av vissa forskare “mycket svaga rörelser av rumtiden som färdas med ljusets hastighet”.

Detta krusningar i rumtiden-materia är faktiskt den viktigaste variabeln i Einsteins relativitetsteori och astronomer borde ha ett decennium för att fånga dem, trots att de var helt säker på att det finns.

Upptäckten har varit användningen av laserutrustning interferometričke observatoriet för gravitationsvågor LIGO: system med två detektorer som är utformade för att gripa och spela den minsta vibration i universum. Ligo system är inrymt i två platser: i Livingston (Louisiana State) och Henford (Washington)

“Hur viktigt är denna upptäckt Tja du plast förklara: Den som upptäckte gravitationsvågor, har det lagt sig i en ficka Nobelpriset”, säger fysikern Bruce Allen av det tyska Max Planck-institutet, som deltog i den globala vetenskapliga företag.

(Newsweek / RT)

Nikola Tesla anses vara en av de mest innovativa och mest mystiska personligheter som någonsin levt. Om Tesla inte hade kommit till ett antal världsledande genombrott i sitt liv, skulle vår teknik idag vara ganska outvecklad. Men frågan kvarstår om han också uppfann innovationer som vi inte fått kännedom om.

Har han verkligen var i kontakt med utomjordingar som han hävdade? Han är en av de mest fantastiska uppfinnaren av vår civilisation, och hans kunskap och idéer sträcker sig långt bortom sin tid.

Nikola Tesla krediteras med en stor del av den teknik som vi använder idag. Utan hans uppfinning skulle vi inte ha radio, TV, AC, lysrör, Teslaspolen (eller teslatransformatorn), neonbelysning, robotteknik, radar, mikrovågsugnar och många andra uppfinningar som underlättar våra liv.

Emellertid är det troligt att Tesla också sändes till hemligheter antigravitation, som är registrerat i patent nummer 1.655.144 för en flygmaskin i 1928, som ser ut som en kombination av helikoptrar och flygplan. Före sin död hade Tesla utvecklat planer för framdrivningssystem för flygplan. Han kallade henne “utrymme enhet” eller framdrivningssystemet antielektromagnetnog fält.

Det är intressant att notera att William R. Lyne, i sin bok “De ockulta eter fysik” Tesla uppgav att konferensen 1938 förberett en föreläsning om den dynamiska gravitationsteori.

Line utforskas ytterligare och analyseras Tesla påståenden och texter, att hitta några texter som har att göra med det, men källorna är mycket begränsade eftersom Teslas papper förvaras i valven av myndigheter för den nationella säkerheten.

När linjen begärt dessa dokument vid Centrum för forskning om nationell säkerhet 1979, nekade honom tillträde på grund av att handlingarna var konfidentiella.

Tesla hade stora idéer och sålunda stora framgångar med sina teorier. 1938 talade han om två av sina fantastiska upptäckter:

Dynamisk gravitationsteori – Enligt denna teori, antas det att det finns ett kraftfält som påverkar rörligheten för kroppar i rymden, som avger energi i kvanta.

Energi Miljö – Upptäckt av ny fysisk sanning: det finns ingen energi i fråga som inte kommer från omgivningen. Detta uttalande motsäger Einsteins relativitetsteori (E = mc2).

Tesla uppgav att eter fyller universum, att han rör sig nära ljusets hastighet, att materien förvandlas när du försvinner in i etern krafter och rörelse, och att man kan använda dessa processer för att:

– skapa materia från etern

– skapa vad man vill med hjälp av materia och energi

– ändra storleken av jord

– kontrollerade säsonger (väder)

– leda jorden genom universum som ett rymdskepp

– skapa en ny sol, stjärnor, värme och ljus, kolliderande planeter

– utveckla liv

Tesla är faktiskt talar om obegränsad energi, fri energi, som skulle komma direkt från omgivningen. Alla hans fantastiska upptäckter i samband med den fria energin har mystiskt hamnat i besittning av myndigheterna, vilket hindrade att dessa dokument når allmänheten.

Gå tillbaka till Tesla och antigravitations hantverk. Tesla upptäckte att ytan ledarna elektroutsläpps koncentrera alltid där ytan är krökt eller som uppfyller kanten. Som kurvan brantare, ju större koncentration av elektronemissionen. Tesla noterade också att den elektrostatiska laddningen innan gå över ytan av ledaren snarare än genom det. Detta fenomen kallades senare Faraday-effekten, eftersom det upptäcktes av Michael Faraday.

Detta fenomen är en princip som fungerar Faradays bur, som används i laboratorier för forskning av hög spänning för att skydda människor från elektrisk utrustning.

Enligt rapporter, det inre av Teslas hantverk består av en cirkulär kanal eller kolumn som passerar genom centrum av farkosten. De tjänar som skelettet av objektet och är under hög spänning. Det antas att administreringen resonant transformator för elektromagnetisk och elektrostatisk uppladdning, liksom polariteten hos flygplanet. Kalem ligger innanför farkosten är vad vi nu känner som Tesla spole, och uppfanns av Nikola Tesla 1891.

Man tror att atmosfäriskt tryck kan färdas genom röret när vakuumet skapas i en hemisfär av flygplanet, utlöser en typ av elektrisk generator. Det påstås att de utlänningar använda detta system för att skapa el via sina planeter.

Annars är det många forskare nu kämpar för att producera elektriska potentialer 5.000.000 volt, medan för 40 år sedan, lyckades Tesla producera nuvarande potential på 135 miljoner volt.

Nikola Tesla var ett geni i sin samtid, men även långt senare kom hans teorier att få stort inflytande – dock i stor utsträckning undanskymda för allmänheten. Det finns sålunda ett otal exempel på fysiker och uppfinnare som försökt göra Teslas idéer till sina egna genom åren och på så sätt pråla med andras fjädrar. Listan kan göras lång: Marconi, Edison, Einstein med flera. För mig återstår den viktigaste frågan av dem alla: Varför fick Tesla aldrig det Nobelpris i fysik han definitivt förtjänade?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.