“Alla medborgare har samma rättigheter i Sverige – men trots allt är det mycket svårare för invandrare, oavsett om de är välintegrerade eller inte, att få ett arbete”

ANALYS —

Arbetslivet är en viktig period i människors liv som kräver att man är försiktig, ansvarsfull och respektfull. Det är dock en lång och krävande tid med nya utmaningar och stor inverkan på individers mentala och fysiska hälsa. Som allt annat har det svenska arbetslivet stora skillnader med både många fördelar och nackdelar.

Arbetslivet är något man får uppleva vid olika åldrar i olika delar av världen. I Sverige måste alla barn gå i grundskolan medan gymnasiet är frivilligt. I andra delar av världen har barn inte denna chans och påbörjar sitt arbetsliv redan i tidig ålder som till exempel i Brasilien och Afrika där barn får arbeta inom jordbruk och skogsindustri, och då framför allt på kaffe- och sockerrörsodlingar. De använder farliga bekämpningsmedel utan några som helst skyddsutrustningar samt erhåller undermåliga löner. I São Paulo och Rio de Janeiro kan man under den stekheta solen betrakta oskyldiga barn gå runt och tigga enstaka kronor och ören för att hjälpa sina fattiga familjer. Skillnaderna är väldigt stora i arbetslivet i Sverige och andra länder.

I Sverige har alla som arbetar en anpassad arbetsmiljö, där man under lugn och ro spenderar sin tid. Det finns dessutom olika fackförbund som kämpar för arbetarnas rättigheter och dit folk kan vända sig för att få den hjälp de behöver. Arbetare i Sverige har många rättigheter. Man kan till exempel ta lån från en bank om man har ett tillsvidarejobb, medan denna möjlighet inte erbjuds till arbetslösa personer eftersom chansen är stor att detta lån inte betalas tillbaka till banken. Varje månad dras en summa pengar från arbetarnas löner, en summa som de får tillbaka senare när de slutat arbeta i form av pension.

Trots alla dessa fördelar kan man än idag finna många nackdelar och orättvisor som rör arbetslivet i Sverige. För vissa yrken är arbetstiderna väldigt komprimerade och tuffa. Busschaufförer och taxiförare arbetar ibland mer än tio timmar per dag med få och väldigt korta raster.

Det finns således allt större klyftor mellan inkomsttagare. Läkare och ingenjörer får till exempel mycket högre löner än lärare som har längre arbetsdagar, otillfredsställande arbetsmiljöer samt utsätts för mer stress och press. Trots dessa minimalt låga löner betalar alla i Sverige skatt varje månad. Skatten som betalas ut månatligen är cirka 33 procent av inkomsten. Det är emellertid bra med skatt eftersom den går till skolor och sjukvård, men denna siffra kan i hög grad påverka inkomsterna. Efter att skatt och avgifter betalats är det en ganska liten summa pengar som blir övers och för att klara av en hel månad med pengar i bakfickan måste man vara ytterst hushållsam och sparsam.

När väl invandringen till Sverige tog fart satte den sina djupa spår i det svenska samhället. De invandrare som kom till Sverige tog med sig en del av sin kultur, seder och bruk, religion, men framför allt en hel del exotiska maträtter som tidigare varit främmande i Sverige. Idag finns sålunda ett otal utländska matkedjor, restauranger, cateringfirmor, pizzabutiker och gatukiosker. Sverige övergick således från ett fattigt och enkelt lantbrukarsamhälle till ett av världens mest framgångsrika bidrags- och biståndsgivarländer.

Det förr så fattiga Sverige har sålunda i rekordfart utvecklats till ett rikt, renommerat och ackrediterat land med kulturell och ekonomisk mångfald – ett samhälle där man kan leva i fred trots sin politiska ideologi, hårfärg, hudfärg eller sexuella läggning. På papperet har alla medborgare i Sverige samma rättigheter och möjligheter och de invandrare som accepterar att assimileras lider ingen diskriminering, men vad händer med de som hamnar utanför integrations- och assimileringsprocessen?

Trots allt är det mycket svårare för invandrare, oavsett om de är välintegrerade eller inte, att få ett arbete. Det är nästintill omöjligt för kvinnor med hijab och slöja att komma in på arbetsmarknaden än kvinnor utan huvudbonader. Varför denna diskriminerande åtskillnad? Alla nackdelar med arbetslivet i Sverige kan dock försummas om man jämför med andra delar av världen. Det är under alla omständigheter en mycket krävande period ur olika aspekter som både omfattar ansvar, respekt samt försiktighet!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.