Edgar Cayce: “Putin kommer att rädda planeten från ett tredje världskrig!”

ANALYS —

Den amerikanske profeten Edgar Cayce: Putin kommer att rädda planeten från ett tredje världskrig, en av de mest kända profeterna i världen, Edgar Cayce, förutspådde att Rysslands president Putin räddade världen från ett tredje världskrig. Han skrev sin förutsägelse för 80 år sedan i serien “Förutsägelser om världspolitiken”. (Webtribune, 25.11.2015.)

Profeten Edgar Cayce såg ankomsten av Putin. Han talade om framtiden för världens ekonomi och världsledande, kollektiv andlighet och den viktiga roll som Ryssland på världsscenen.

Mål förutspådde att världen kommer att falla in i en finansiell kris och betonade att Ryssland kommer att vara föremål för finansiella befogenheter som anordnas mot mänskligheten sedan andra världskriget.

När Cayce 1932 frågade om de politiska och ekonomiska utvecklingen i Europa, sade han:

“Europa kommer att falla sönder. För några år sedan fanns en uppdelning av en mäktig nation, vilket har bidragit till att berika eliten över ryggen OSTA folk. Nationen kommer att återfödas och kommer att vara en nagel i ögat för alla politiska och ekonomiska nationen i Europa och världen. Denna nation, kallas Ryssland “.

Sjuttio år efter de besegrade axelmakterna, Ryssland var återfödas, medan resten av världen är under trycket av västerländska globalistiska bankkarteller.

Kartellen leds av IMF, Världsbanken, Bank för internationella avtal, ett globalt nätverk av centralbanker, Reserve Bank, utvecklingsbanker och investmentbanker som håller i min hand en världsregering på grund av den matematiska omöjlighet att de kan betala av skulderna.

USA år 2013 försökte invadera Syrien enligt synes falska förespeglingar. Putin har hindrat oss störningar hotar att Ryssland och ingripa i konflikter som ännu inte hade nått de proportioner som har i dag.

Med avsiktlig förstörelse av Ukraina genom färgrevolutioner och destabilisering som finansieras av George Soros, har IMF försökte erövra Ukraina ut av lån på tiotals miljarder dollar, och Putins Ryssland ingrep inte låta bankkarteller ta helt över Ukraina på Krim.

Störst uppmärksamhet nu lockas till Mellanöstern, och världen är på randen till krig och det enda världsledare kan förhindra att det ska hända.

Cayce 1944 talade om Rysslands roll som en “hopp för världen”:

– I Ryssland finns det hopp för världen, men inte i termer av kommunism eller bolsjevism, utan känslan av frihet! Alla för en och en för alla! Det kommer att ta år att utkristallisera principerna, men Ryssland kommer att bli ett hopp för hela världen.

Det är känt att de fruktansvärda händelserna i Syrien och regionen som en följd av USA och Israel finansieras så kallade islamiska staten till myndigheterna störtade regim Bashar al-Assad i Syrien.

Även om USA och dess allierade hävdar att de inte var ansvariga för uppkomsten av ISIS, har Putin i tysthet berättat för världen att västvärlden stödjer ISIS och andra legosoldatsfraktioner som förstört Syrien och dödat hundratusentals människor samt utlöst en flyktingkris som för närvarande trycker Europa.

Redan före andra världskriget, Cayce sade att Ryssland måste andligt avancerade i en sådan omfattning att det kan stå upp mot det kapitalistiska väst och spela sin roll som “hopp för världen”.

“Med den religiösa utvecklingen i Ryssland kommer och hoppas för världen. Först när det finns yttrandefrihet, kommer att stoppa oroligheterna “, sade han.

Fall syftade till Ryssland efter sovjetmakten och efter kollapsen av Sovjetunionen, när det blir nödvändigt att returnera världen till humanistiska värden i syfte att avlasta trycket från sionistiska karteller som kämpar i århundraden mot mänskligheten.

Mål sade att det andliga ledarskap som kommer att flöda från Ryssland och den inställningen kommer att uppstå som kommer att leda till övergången utan att det behövs ett nytt världskrig.

Putin är inte ett helgon, men vattnet sunt förnuft. Är det inte sunt förnuft precis vad är den andliga ledarskapet i världen som är helt galen?

Aristoteles var en gång sagt att sunt förnuft är källan till medvetandet och ingen sunt förnuft i samhället finns det inget samvete, ingen moral, ingen empati eller kärlek.

Putins agerande i Syrien gör absolut mening eftersom det redan hindrat invasionen av Syrien från Turkiet, men också störde driften av ISIS.

Är Edgar Cayce på något sätt visste att Ryssland kommer att representera sunt förnuft och andligt ledarskap, förhindra ett tredje världskrig att västvärlden försöker organisera?

Putin talade vid det senaste toppmötet i Amerika och sade:

“Du måste höja sig över den oändliga längtan efter dominans. Du måste sluta att agera för imperialistiska ambitioner. Inte förgifta människornas sinnen och berätta för dem att den kejserliga politiken är det enda sättet. “

Putin konstaterade att USA och västvärlden inte längre är moraliskt överlägsna världen.

Mål noterade också att den moraliska kollaps Amerika som det finns ingen frihet, även om amerikanerna tror starkt på sin frihet.

Så, om Edgar Cayce förutspådde att Putin ingripa i planerna i väst att ta världen med finansiella dominans, politisk destabilisering och krig?

Mål hade också förutspått som kan uppstå ur tredje världen tillväxt, nämna krigen i Libyen, Egypten, Turkiet och Syrien, men också runt Persiska viken.

Vare sig att tro att det finns någon högre makt som Cayce kopplade och genom vilken han lärde sig de ovannämnda saker, är det faktum att hans profetior om Ryssland hittills besannats.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.