Islamiske teologen i Belgrad: “Vi har ungefär ett år på oss innan kärnvapenkriget mellan västvärlden och Ryssland sätter igång!”

ANALYS —

Dagens islamiske filosofen och teologen, Sheikh Imran Nazar Hussein, som var särskilt engagerad i de nära förbindelserna mellan islam och ortodoxin, höll en föreläsning på den serbiska akademien för vetenskap och konst! (Informer.rs, 09.10.2015)

Denne framstående tänkare känd för sin religiösa tro att islam och ortodoxi, under ledning av Ryssland, tillsammans måste skydda sig mot våldsamma attacker mäktiga imperialistiska kretsar i väst. Utgående från dessa ansträngningar, etablerade han nära förbindelser med de vetenskapliga och ortodoxa kretsar i Ryssland, däribland en gäst. I Natoländer, sade han, inte någonsin värd – i protest mot den aggressiva politik i organisationen.

Vid flera tillfällen i sin rika intellektuella karriär varnade för att framtida pengar till kärnvapenkrig som hotar mänskligheten, som Israel över den kraftfulla västerländska kretsar försöker provocera mellan Ryssland och USA.
Shaykh Hossein muslimer på serber du hetsa dem som hade gjort det möjligt för massakern i Srebrenica!

Dessutom är Sheikh också känd av attityd som folkmordet i Srebrenica inte skedde, bosatt i Serbien för att stödja interreligiös dialog och att bidra till utvecklingen av goda relationer mellan islam och ortodoxin.
Föreläsning i den serbiska vetenskapsakademien är tillägnad, sade han, var “deprimerande ämnet” – pengar.
– Det finns två typer av pengar: med integritet och fusk. När vi använder den första, det är inte fråga om hans framtid, eftersom han är samme man och det kan inte “läcka”. Men om pengarna från en sådan tur att fusk, vi upptäcker ett farligt redskap i händerna på farliga människor, som använder det för att de orättvisa mål, resultat och ordning: förslavandet av andra! – Betonade och tillade:
– Pengar integritet har egenvärde: det var mynt och silvermynt och de har samma värde i hela mänsklighetens historia. Men för en sådan pengar, priserna inte stiger. De är alltid densamma och inte förändras beroende på tillgång och efterfrågan! E, en sådan marknad idag – nej! – sa den framstående teologen, och sedan fortsatte han:
“Vi vet vad Jesus gjorde med handlarna, lurendrejarna, i templet välte borden, och förbannade dem ut ur helgedomen. Det är därför i dag kan vi knappast vänta med att komma till Jesus och att skrämma handlare bedragare!”

Seih poängterade därefter:

– Vapnet som berövar oss kallas – inflation. Gud förbjuder rån. Varken Bryssel, Washington eller London kan ändra vad som står i Koranen. Och där står det: “Du skall icke stjäla!” Inflationen stjäl bara människor. Och det är utpressning innebär att västeuropeiska vit man – de ortodoxa har aldrig varit en del av denna agenda – används över resten av världen för att “civilisera” – förklarade han för publiken.

Vapnet som berövar oss kallas – inflationen. Gud förbjuder rånet. Varken Bryssel eller Washington eller London inte kan ändra vad som skrivs i Koranen. Och där står det: “Du skall icke stjäla.” Inflationen stjäl bara människor och det är utpressning innebär att västeuropeiska vit man -. Ortodoxa aldrig har varit en del av denna agenda – används över resten av världen för att “civilisera”.

– Dess tekniska överlägsenhet används för att kolonisera resten av världen, men inte de andra kolonierna evigt, men att sätta dit sina institutioner genom vilka att styra landet, och sedan att genomföra avkolonisering. Om bara vi förstått vid tiden vad de gör: förändras guld och silvermynt, bedräglig pengar ur tomma luften! Detta utbyte inte göra innan avkolonisering, men senare – när över IMF regler förbjuder användningen av guldmynt! – förklarade Hussein.

– Har under förutsättning var “fikonlöv” – de sade att värdet på en valuta (därav ordet alls) dollar, 35 dollar per uns. Men jag upprepar att det är ett fikonlöv. Varför? Eftersom dessa hedningar som inte känner något ansvar och inte fruktar Domedagen, gav de ordet med avsikten att den inte fastnar.
Amerikanerna använde Vietnamkriget som ett “fikonlöv” till att trycka mäktiga dollar och Nixon talade till förlagsvärlden efter tillbakadragandet av Camp David: vi gav ordet, men vi behöver inte hålla det! Han slet Breton avtalet och dollarn togs bort och “fikonlöv” bakom vilken döljer – sade filosofen.

Enligt honom, verkade detta system att vara en utmaning som skulle leda till kärnvapenkrig.

– Denna utmaning kallas BRICS. Han verkade tack vare ortodoxin, tack vare de ortodoxa, inte Sovjetryssland. Tack vare Ryssland, där hjärtat inte är barbariska. Ryssland leder denna utmaning, har Kinas monitorer, Brasilien och Sydafrika gick med. Men Rysslands ledare. De andra får inte tillåta att deras system kollapsar, de måste förlora kontrollen över pengarna, eftersom det då kommer att förlora makten i världen. Eftersom vi vet att kommande kärnvapenkrig (och den ortodoxa och muslimska troende aldrig kan vara på sidan av angriparen i detta krig). Och vi vet att framtiden för pengar på detta krig, där bedragare kommer att vilja skydda sina berg av guld, och att, tror jag, har vi ungefär ett år… – förklarade bland annat profeten.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.