Hela världen lovordar Serbiens migrantpolitik – förutom Sverige!?

ANALYS —

Hela världen lovordar Serbiens migrantpolitik – förutom Sverige och svenska medier. Enligt svensk press och radio genomlevde flyktingar från Syrien, Afghanistan och Irak “sina värsta dagar – i Serbien”, där de “slogs med polisbatonger” och “plundrades av de serbiska poliserna”. Vad är sanning – och vad är lögn här?

Journalisten och reportern Milan Đelević på Radio Malmöhus FM 102,0 MHz skräder inte med orden när han intervjuar flyktingen Zafaar vid gränsövergången mellan Horgoš och Röszke: “För Zafaar finns inget annat alternativ än att komma vidare. Att fastna i Serbien är otänkbart.” Varför det skulle vara ‘otänkbart’ förklarar Đelević inte, men låter Zafaar redogöra på en knagglig engelska: “(…) Because Serbia cannot give us anything. We came here with our clothes only. I did not have anything.”

Đelević avslutar intervjun med följande ord: “Den svåra situationen för flyktingarna som nu försöker ta sig vidare från Serbien hade varit ännu värre om det inte vore för alla de hundratals frivilliga som kommit till Serbien och Ungern för att hjälpa till.”

Enligt reporterns skeva rapportering utmålas Serbien som oförmöget att självt bistå migranterna med förnödenheter, mat och hygienartiklar, men tack vare hjälparbetare utifrån (läs: från Sverige) har deras närvaro förbättrat situationen avsevärt för många. Vilken rappakalja!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.