“Ultrafascistoid politik att bygga murar i Europas hjärta”

TEMA: Migrantkrisen

Hela EU är i skottgluggen för den största migrationskrisen sedan slutet av andra världskriget. Men det sätt på vilket EU, och i synnerhet några av dess medlemsländer, agerar i denna kris är långt under de normer och principer som förväntas av dem.

Flyktingar i 1000-tal, som flyr från krig i Mellanöstern och Nordafrika sökandes lugn, stabilitet och bättre levnadsvillkor, har inlett en lång och svår väg till ett av EU:s länder.

Men i dag är vi i en situation där länder som aspirerar till EU-medlemskap visar en större dos av mänsklighet i sitt lillfinger än hela Europa tillsammans. Och inom EU, är det mest omänskliga beslut Ungern migrantkris vars lösning är att stänga sin gräns mot Serbien och lyfta muren fyra meter hög, omgiven av taggtråd.

Oberoende av “muren” som väntar dem före ankomsten till Europa, förtjänar flyktingar att deras mänskliga rättigheter och värdighet respekteras fullt ut oavsett rättsligt status. När allt kommer omkring, eftersom de förväntar sig österrikarna och ungrarna och jugoslaver när de för 59 år sedan flydde från sovjetiska repressalier.

Hela den politiska ledningen i Ungern, som leds av Viktor Orbán, verkar ha glömt den blodsbestänkta hösten 1956, då det ungerska folket började och avslutade sitt uppror i blod mot den kommunistiska regimen i f.d. Folkrepubliken Ungern och dess sovjetiska beskyddare.

Serbiens premiärminister Aleksandar Vučić uppgav i dag att alla EU-länder på ett eller annat sätt stängt sina gränser för migranter, till skillnad från Serbien som i egenskap av icke-EU-medlem utanför Schengenområdet förespråkar vikten av att EU föreslår en helhetslösning på problemet.

– Vad är det som vi borde göra – vi vill agera europeiska, att göra vår del och ta sin del av ansvaret. Vi är inte skygga för det ansvaret, men EU måste tala om för oss vilka våra skyldigheter är – sade Vučić efter att ha besökt Mottagningscentret för flyktingar i Kanjiža, där han bodde med ministern för europeisk integration i den tyska provinsen Bayern Beata Merk.

Men han betonade att migranterna inte har för avsikt att bo i Serbien, utan de flesta av dem som nu befinner sig här vill använda landet som transitland. 

Staten kommer att ge ytterligare filtar, lovade premiärminister Vučić, men noterade att fem och ett halvt tusen filtar redan fördelades, och att de migranter använda dem för att täcka taggtråd och så flytta barn och familjer i Ungern.

– Vi kan inte tvinga någon att bo, men vad kommer att hända efter den 15 september, då jag är rädd att om någon försökte inresetillstånd Ungern får fem års fängelse – sade Vučić.

Statsministern talade till migranter, familjer med barn som befinner sig i förläggningen i Kanjiža och alla var intresserade av att få veta vad som händer när de passerar den serbisk-ungerska gränsen.

Vučić förklarade för dem att Serbien skulle göra allt i vårt land tas om hand, men när de passerar gränsen kan inte göra något för att garantera att påminna dem om att det samtidigt vid gränsen väntar trådstaket. Serbien kommer inte att vara främlingsfientligt.

Serbien kommer inte att ha en främlingsfientlig inställning till flyktingar, utan snarare uppträda i enlighet med europeiska värderingar, sade i dag premiärminister Aleksandar Vučić och upprepade att han är stolt över att majoriteten i Serbien förhåller sig så, men att han inte kan förstå andra som pratar annorlunda i detta avseende.

Att lagstifta i Ungern genom att straffa alla de som korsar gränsen in i landet är ytterligare ett problem för Serbien, måste den göra sin handlingsplan, meddelade idag premiärministern.

Jag kan inte ta det, jag kan inte förstå, särskilt som vi ställdes inför så många flyktingar”, sade Vučić.

Han erinrade om att det serbiska folket i konvojer av hundratals kilometer för att driva bort, frågar hur det är möjligt att vi är nu så okänsliga och förstår inte att dessa människor flyr från krig.

Serbien, påpekade han, kommer inte att vara främlingsfientligt. Han är övertygad om, säger han, att majoriteten alltid blir majoritets och att anständighet och empati majoritet serbiska alltid visas och demonstreras och konstaterade att den statliga politiken är alltid att övervinna särintressen.

EU måste emellertid sluta upp med sin liberalistisk-ultrafascistoida politik gentemot aspiranten Serbien! Detta är inte ett tillfälle för partipolitiskt käbbel, utan snarare en ansamling mot korrumperade våldsverkares och despotiska statsledares hjärtlösa handlingar.

Det är odemokratisk neofascistoid politik att bygga och resa murar och dubbla stängsel med hjärtskärande taggtråd i hjärtat av Europa – vilket borde poängteras oftare, tydligare och klargöras med största emfas. Västs politiker och massmedier vågar således inte använda samma adekvata vokabulär för att inte drabbas av ekonomisk-politiska repressalier uppifrån. Men så länge medier och politiker hukar, hycklar, tiger och snedvrider är de samma gamla kålsupare som mur- och stängselfascisterna!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.