‘Ultrafascistoid politik’ att bygga murar i Europas hjärta

Hela EU i skottgluggen är den största migrationskrisen sedan slutet av andra världskriget. Men det sätt på vilket EU, och särskilt några av dess medlemmar agera i denna kris är långt under de normer och principer som förväntas av dem.

Flyr från kriget har tusentals flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika inlett en lång och svår väg till ett av de länder i Europeiska unionen, som söker lugn, stabilitet och bättre levnadsvillkor.

Men i dag är vi i en situation att de länder som aspirerar på medlemskap i EU visar en större dos av mänsklighet i sitt lillfinger än hela Europa tillsammans. Och inom EU, är den mest omänskliga beslut Ungern migrerande kris vars lösning är att stänga sin gräns mot Serbien och lyfte väggen fyra meter hög, omgiven av taggtråd.

Oberoende av “väggen” som väntar dem innan Europa, förtjänar flyktingar deras mänskliga rättigheter och värdighet respekteras fullt ut, oavsett deras rättsliga status. När allt kommer omkring, eftersom de förväntar sig österrikarna och ungrarna och jugoslaver när de för 59 år sedan flydde från sovjetiska repressalier.

Hela den politiska ledningen i Ungern, som leds av Viktor Orbán, verkar ha glömt den blodsbestänkta hösten 1956, då det ungerska folket började och avslutade sitt uppror i blod mot den kommunistiska regimen i f.d. Folkrepubliken Ungern och dess sovjetiska beskyddare.

Vučić: Alla gräns migranter stängda utom Serbien
Premiärminister Aleksandar Vučić uppgav i dag att alla EU-länder på ett eller annat sätt stängt sina gränser för flyktingar, till skillnad från den serbiska en som inte är, och har sagt att det är nödvändigt för EU att föreslå en heltäckande lösning på detta problem.

Vučić: nödvändig helhetslösning för migranter.
Ännu mer, sade han, för efter 15 september Ungern antagit en lag som skulle fängelsestraff på fem år för att straffa olaglig passage av gränsen.

– Vad är det som vi borde göra – vi vill agera europeiska, att göra vår del och ta sin del av ansvaret. Vi inte skygga för det ansvaret, men EU måste tala om för oss vilka våra skyldigheter – Vučić sade efter att ha besökt Pruhvatnog center för invandrare i Kanjiža där han bodde med ministern för europeisk integration i den tyska provinsen Bayern Beata Merk.

Men han betonade att migranterna inte vill bo i Serbien, de flesta av dem som befinner sig i denna tid, till Kanjiža kom hit i morse och bara ombedd att lämna.

Staten kommer att ge ytterligare filtar, lovade premiärminister Vučić, men noterade att fem och ett halvt tusen filtar redan fördelades, och att de migranter använda dem för att täcka taggtråd och så flytta barn och familjer i Ungern.

“Och jag ser det överallt filtar och tält till mig senare förklarade att de filtar som täcker taggtråd för att transportera barn.”

– Vi kan inte tvinga någon att bo, men vad kommer att hända efter den 15 september, eftersom jag är rädd att om någon försökte inresetillståndet Ungern får fem års fängelse – sade Vučić.

Statsministern talade till migranter, familjer med barn som befinner sig i förläggningen i Kanjiža och alla var intresserade av att få veta vad som händer när de passerar den serbisk-ungerska gränsen.

Vučić förklarade för dem att Serbien skulle göra allt i vårt land tas om hand, men när de passerar gränsen kan inte göra något för att garantera att påminna dem om att de samtidigt vid gränsen väntar på staket, tråd. Serbien kommer inte att vara främlingsfientligt.

Serbien kommer inte att vara i en främlingsfientlig inställning till invandrare, men att uppträda i enlighet med europeiska värderingar, sade i dag premiärminister Aleksandar Vučić och upprepade att han är stolt över att majoriteten i Serbien så beter sig, men att han inte kan förstå andra som talar olika detta avseende.

“Jag är besviken med reaktionen av arbetet av vårt folk, lyckligtvis, jag är mycket nöjd med reaktionen av majoriteten av medborgarna i Serbien. Jag är besviken när jag ser att vissa människor i

Att lagstifta i Ungern genom att straffa alla de som korsar gränsen in i landet är ytterligare ett problem för Serbien, måste den göra sin handlingsplan, meddelade idag premiärministern.

sociala nätverk som dessa människor bör tas bort, och vissa av dem inte ens kalla människor.

Jag kan inte ta det, jag kan inte förstå, särskilt som vi ställdes inför så många flyktingar”, sade Vučić.

Han erinrade om att det serbiska folket i konvojer av hundratals kilometer för att driva bort, frågar hur det är möjligt att vi är nu så okänsliga och förstår inte att dessa människor flyr från krig.

“Kom igen, om vi kan hjälpa, inte hindra dem. Jag önskar er ett geni med alla dessa teorier som utgångar och alla de genier som kommer ut hot mot vår befolkning, att sluta göra det”, sade statsministern påpekade att “det lite bättre och smartare än dem, som kommer att tänka på framtiden för dessa människor och framtiden för detta land.”

Serbien, påpekade han, kommer inte att vara främlingsfientligt.
Han är övertygad om, säger han, att majoriteten alltid blir majoritets och att anständighet och empati majoritet serbiska alltid visas och demonstreras och konstaterade att den statliga politiken är alltid att övervinna särintressen.

EU måste dock sluta upp med sin ultrafascistoida politik gentemot EU-aspiranten Serbien! Detta är inte ett tillfälle för partipolitiskt käbbel, utan snarare en ansamling mot korrumperade våldsverkares och despotiska statsledares hjärtlösa handlingar.
Det är sålunda ‘ultrafascistoid politik’ att bygga och resa murar och dubbla stängsel med hjärtskärande taggtråd i hjärtat av Europa; detta måste sägas oftare, tydligare och klargöras med största emfas.

Västs politiker och medier vågar emellertid inte använda samma adekvata vokabulär för att inte drabbas av ekonomisk-politiska repressalier uppifrån eller utifrån. Men så länge medier och politiker hukar, hycklar, tiger och snedvrider är de samma gamla kålsupare som mur- och stängselfascisterna!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.