Migranterna får hjälp av Serbien, i andra mottagarländer misshandlas de till döds

TEMA: Migrantkrisen

För flyktingar från Syrien, är Serbien första hand som är på väg till Västeuropa kunde återigen, åtminstone lite, att känna sig som folk.

Medborgarna få stöd till migranter i Belgrad parker
Det finns ingen taggtrådsstängsel, bepansrade poliser med hundar och tom ödemark med något som, under bar himmel, tillbringar sina dagar – sol och regn. Istället, på gränsen att passera läkarundersökning och en vanlig säkerhetskontroll, och sedan med buss vidare mot Belgrad och den norra gränsen till Ungern.

Vanliga medborgare osjälviskt föra dem mest grundläggande förnödenheter, mat, hygienartiklar, kläder …

– I Makedonien mår vi dåligt. Jag har inga invändningar mot Serbien. I Serbien finns gott folk – bekräftar en av syrierna på tåget som går från Preševo till Subotica.

Human inställning till flyktingar i Serbien redovisas i det internationella samfundet.

– Det är något som präglar vårt land, och hur på ett positivt sätt skiljer sig från alla länder i regionen – säger arbetsmarknadsminister Aleksandar Vulin.

Men UNHCR:s talesman Melissa Fleming uppmanar EU att finna en lösning på krisen, eftersom Makedonien och Serbien “inte kan lämnas att klara det stora antalet flyktingar”.

Beröm Serbien för tidigare behandling av migranter som kommer från internationella organisationer för flyktingar, ambassadörer med flera. Men Sverige och dess institutioner skiljer sig från det övriga Europa på den punkten, som i stället stämplar Serbien som ett “osäkert land” för minoriteter och då framför allt romer. Hur behandlas då romer i det svenska asylsystemet? Bedöms de likvärdigt med andra system i EU?

Flera svenska organisationer vill nu tillsammans lyfta sina erfarenheter av romernas situation i den svenska asylprocessen. Amnestys studie från 2011 visar att Migrationsverkets handläggning har stora brister. Studien gäller främst romer från Serbien där man trots den strukturella diskriminering som romer utsätts för i Sverige anser att deras asylansökningar är så kallat uppenbart ogrundade. Är det rimligt?

USA:s ambassadör i Belgrad Michael Kirby säger att migranterna i Preševo meddelat att de känner sig bekväma och välkomna i Serbien. Hans tyske kollega Axel Dittmann konstaterar att öppnandet av fånglägret Serbien gjort ett stort steg för det organiserade flyktingmottagandet, medan den brittiska ambassaden “medveten om att det är viktigt att medborgarna i Serbien försöker migranter i Serbien känna sig välkomna och säkra.” De påpekar dock att reformen av asylsystemet och utveckling av systemet för gränsövervakning är nödvändig.

87 000 människor sedan början av 2015 uttryckte en avsikt att söka asyl i Serbien, och de flesta av dem är syrier, även 57 procent.

Det finns dock även flera fall ute i Europa av systematisk plundring och grov misshandel av migranter, människor som säljer sina varor och tjänster till avsevärt högre priser – men lyckligtvis är detta sällsynt i Serbien!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.