“Slå inte split mellan Malmös befolkningsgrupper, det kan kosta samhället dyrt!”

TEMA: Balkan och tilliten till svenska myndigheter

Medan svenska bomber föll över Balkan under Balkankrigen på 1990-talet gned svenska Bofors händerna och inkasserade blodspengar i miljardbelopp. Medierna teg då om Sveriges de facto flagranta militärpolitiska inblandning på Balkan. Den svenska välfärden blomstrade sålunda på Balkanbornas bekostnad. Hur är det våra äldre säger? “Den enes bröd, den andres död!”

Serbiska offers offentliga vittnande fick minimalt utrymme i svensk TV, radio och press. Levandebeskrivningar från civila gamla och unga om följderna efter handgranaters och klusterbombernas skadliga verkningar sopades som så oftast under mattan.

De som däremot höjde sina röster för serberna, såsom Jugoslavienkommittén – Kommittén för solidaritet med Jugoslaviens folk – med Bengt Silfverstrand, Karin Wegestål och Jan Hagberg hånades och ironiserades av medierna för att de ”sympatiserade med Miloševićs ’korrupta’ regim”. Serberna sataniserades i medierna genom att utmålas som ”rödbruna četniker”, ”ultranationalister”, ”kommunistfascister”.

Nu 2015 när handgranater och ammunition börjat strömma in till Sverige i stor skala, är Balkan ånyo i fokus hos medierna. Det är de ”jugoslaviska handgranaterna” som ligger bakom explosionerna i Malmö, hävdar svenska medier med Sydsvenska Dagbladet i spetsen. (”Jugoslaviska handgranater bakom explosionerna”, SDS, Torsdag 23 juli 2015)

Hur vet Sydsvenska Dagbladet det? Varifrån har tidningen fått den informationen? Att indirekt stämpla Serbien för explosionerna är direkt felaktigt och missvisande, då de kriminella gängen i Malmö har allt annat än serbisk och kristen bakgrund. Det är snarare så att genom denna skeva bild och svartmålning kan den svenska regeringen bana vägen för ett återinförande av resevisum för de serbiska medborgarna.

Vad vi däremot med fasthet och god sakkunskap känner till är att:

a. Svenska klusterbomber och utarmat uran bidrog till civilt lidande, massdöd och förödelse på Balkan trots Sveriges tysta vetskap. Någon måste ta det politiska ansvaret, syndabockar kan vi vara utan!

b. Korruptionen frodas i Nato-annekterade Kosovo, allt sedan bombningarna av Förbundsrepubliken Jugoslavien 1999, där rättsmanipulation, droghandel, organ- och vapensmuggling och trafficking är en vardaglighet. Varför skriver inte Sydsvenskans kriminalreportrar om alla dessa problem i stället, som vore mer aktuellt, jordnära och verklighetstroget?

Slå inte split mellan Malmös befolkningsgrupper, det kan kosta det svenska samhället dyrt! Missnöjet, misstron och tilliten mot myndigheter och institutioner eskalerar således i allt snabbare takt, i stadens alla vrån och hörn! ”Tilliten rämnar genom att politikerföraktet, misstron mot myndigheter ökar. Med rätta misstänker man att skattepengar används fel, att pengar betalas ut ur systemet på felaktig grund. Välfärdsstaten kräver tillit. Varför öka misstron och splittringen?” (”Återerövra en nationell värdegrund”, Samtiden/ Krönika, 4 augusti 2015)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.