Roberto Salinas Price

ANALYS —

Roberto Salinas Price (1938-2012) ägnade större delen av sitt liv åt att studera Homers verk Iliaden och Odysséen. Huvudhypotesen i Prices homeriska studier är att geografisk information om Iliaden och Odysséen tydligt indikerar att det trojanska kriget ägde rum i Neretvadalen.

Roberto Salinas Price föddes i Mexico City 1938. Han utbildade sig i USA och gick på St. Johannes College i Annapolis, där han  tog examen i filologi. Fram till sin död hann han publicera Homer’s Blind Audience (1985), Atlas of Homer’s Geography (1992), Homer’s Whispers (2006). Han dog i slutet av sin fjärde bok, i december 2012, enligt ett uttalande från Troja-Gabela Tourist Association.

Den mexikanske hotellägaren med homerologiska ambitioner lokaliserade den trojanska staten vid Adriatiska kusten mellan sammanflödet av Krka och Kotorbukten, med alla dess öar och i inlandet till de bosniska bergen. Huvudstaden Elias (serb. Илија/ Ilija) ligger i det gamla köpcentret Gabela. Han identifierade sålunda dalmatiska Gabela med Troja och dök upp i Adriatiska havets havsvatten likt Odysseus i mitten av 1980-talet. Price inspirerades av många verk, bland annat ett minutiöst hängivet arbete av Aristid Vučetić (1884-1975) från Dubrovnik-Korčula regionen, som var medlem av en av Dubrovniks mest framstående serbisk-katolska familjer. Mest stoff hämtade han från den barbariske skalden Homeros och dennes två klassiska epos Iliaden och Odysséen, som skrevs omkring 800 f.Kr. Grekerna kallade folken norr om Grekland “barbarer” (βάρβαρος), de från trakterna Illyrien och Thrakien.

“Den centrala hypotesen i Salinas Prices homeriska studier är att den geografiska information som ges i Iliaden tydligt pekar på ett scenario för det trojanska kriget i deltadalen i Jugoslaviens Neretvaflod, som mynnar ut i Adriatiska havet halvvägs mellan Split och Dubrovnik. 1967, när han åkte till Jugoslavien på jakt efter en plats som skulle svara på Homers beskrivningar av Ilios, träffade han Aristid Vučetić som långt tidigare hade upptäckt att Odysséen talade om platser in och utanför Jugoslaviens dalmatiska kust. Det Salinas Price misstänkte från början var att dorianerna, som kom till Grekland från området Troja, var en blandad grupp av danaaner och trojaner som började kalla sig greker.

Senare, när de homeriska skrifterna blev tillgängliga för dem som underhållning, identifierade de av misstag en sedan länge övergiven fästning i det nordvästra hörnet av Mindre Asien som den tidigare platsen för Homeros Ilios, och inte avsky för de politiska och kulturella fördelarna som en sådan identifikation erbjuder, vidhöll de en populär tradition. Det var av denna anledning som senare historiker och författare kunde upptäcka mer av ett inslag av misstänkta fabel än historisk exakthet i frågor som rör Homeros och Troja.

Implikationerna av den jugoslaviska Trojahypotesen är fenomenala, eftersom den tillåter, förutom att skapa språkliga kopplingar och föra en arkeologisk bild av tiden till en flytande kronologi, att binda upp realiteterna i den grekiska myten (en tidig form av historia som inträffade långt innan Grekland bildades) med geografiska och arkeologiska beröringspunkter utanför de grekiska gränserna.” (Salinas Price, Roberto, 1938-2012. Homer’s blind audience : an essay on the Iliad’s geographical prerequisites for the site of Ilios. — San Antonio, TX, Estados Unidos : Scylax Press, c1985.)

Mullen må vara honom lätt!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.