Så kallad försvarsdoktrin

Den svenska försvarsdoktrinen bygger på att Sverige måste söka hjälp vid anfall. Men hur detta rent praktiskt ska implementeras råder politiska strider kring. En del partier önskar således inte något Natomedlemskap, medans andra välkomnar det i olika former.

Men jag undrar vad det är för halvmesyr till nation när dess betjänter springer som skållade råttor genom svängdörrarna till Nato i syfte att försäkra sig om militär hjälp? Var finns den svenska självkänslan och integriteten?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *