Så kallad försvarsdoktrin

“Den svenska försvarsdoktrinen bygger på att Sverige måste söka hjälp vid anfall. Men hur detta rent praktiskt ska implementeras råder politiska meningsskiljaktigheter kring. En del partier tackar således nej till Nato-medlemskap, medan andra välkomnar det helhjärtat i olika former.”

Den svenska försvarsdoktrinen bygger på att Sverige måste söka hjälp vid anfall. Men hur detta rent praktiskt ska implementeras råder politiska meningsskiljaktigheter kring. En del partier tackar således nej till Nato-medlemskap, medan andra välkomnar det helhjärtat i olika former. Men jag undrar vad det är för halvmesyr till nation när dess betjänter springer som skållade råttor genom svängdörrarna till Nato i syfte att försäkra sig om militär hjälp? Var finns den svenska självkänslan och integriteten?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.