“Lägg ned ESC – allt för att värna sig mot kommersialiserad Conchitateve och svenska massmediers allt hätskare raljerande, ironiserande och hånfulla spottloskor!”

ANALYS —

”Det har till och med pratats om att bojkotta tävlingen nästa år om Ryssland vinner, i flera delegationer inklusive den svenska enligt uppgifter”, skriver Expressen-reportern Therese Färsjö. (”Måns Zelmerlöws känga mot Ryssland”, Therese Färsjö, Expressen, Söndag 24 maj 2015)

Men det framgår inte i Färsjös artikel om det på samma sätt har förts liknande resonemang om att bojkotta Israel från framtida medverkan i ESC på grund av dess etniska rensningens-politik, något som många FN-rapportörer och människorättsorganisationer vittnar om. Detta är viktig information som Färsjö undanröjt, medvetet eller omedvetet, och som hade kunnat balansera upp artikelns trovärdighet.

Exempelvis John Dugard, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska territorierna, har utfärdat ”en skarpt kritisk rapport om Israels mänskliga rättigheter i fråga om dess behandling av palestinierna i det ockuperade Palestina”. (”UN Rapporteur compares Israel to Apartheid South Africa”, John Dugard, The Electronic Intifada, 27 February 2007) Denna rapport hade Färsjö kunnat använda sig av för att påminna världen om Israels apartheidpolitik, och därmed visa sin journalistiska självständighet och opartiskhet. Men icke, sa Nicke!

Varför en blidkande försoningspolitik gentemot ett lands brott mot mänskliga rättigheter och ett annats på en ständig bojkotts- och utpressningsvågskål? Väst använder sig utan tvekan av illvilliga avsikter och dubbla standarder för öst. Men tänk om öst skulle införa samma politik av dubbla måttstockar gentemot väst? Då skulle det inte ta så lång tid innan västeuropéerna gick på knäna för gott. Och det är precis detta scenario som kan komma att ske om väst inte tar sitt förnuft till fånga.

Enligt många profetior nalkas mörkare tider för Europa och USA. Den västerländska civilisationens dagar är sålunda räknade. Det kommer svåra torkdagar för USA där befolkningen inte kommer att ha mat och vätska för dagen. Det enda som kommer att serveras ute på restaurangerna och säljas i matbutikerna är rysk borsjtj, men folk kommer inte att kunna betala för sig.

Therese Färsjö raljerar och ironiserar på Rysslands och det ryska folkets bekostnad vad gäller dess nuvarande och framtida medverkan i ESC. Detta är dålig stil. Journalistik går ut på att man ska informera och rapportera om olika skeenden ute i världen ”i en god journalistisk anda” och inte som nu att politisera, intrigera, smida ränker, sammansvärja, stämpla, konspirera, smussla, piska upp, sätta dit och hämnas. Det är sandlådefasoner och inte värdigt en renommerad tidning som Expressen. Vad har ESC med politik att göra? Det är två skilda begrepp!

Måns Zelmerlöw är en självgod person och tror att hans musik är världsbäst. Hans bidrag blev emellertid nästan diskvalificerat på grund av misstankar om plagiat. Det står fortfarande oklart om han gjort sig skyldig till otillåtlig plagiat eller inte. Hans bidrag skulle under alla omständigheter inte ha fått grönt ljus förrän alla misstankar lyfts bort. Vidare Zelmerlöws uttalanden om Rysslands anti-gay lagar får stå för honom själv, men är oacceptabla i sådana här evenemang. Hade han kläckt dessa tankar utanför dess ramar hade ingen brytt sig.

Om man idag ska läsa en insiktsfull och välgrundad artikel får man leta med ljus och lykta. Tyvärr finns de allra flesta inte att beskåda på stora tidningssajters hemsidor, utan det är snarare på privatpersoners enkla bloggsidor där man hittar guldkornen – huruvida jag kan räkna mina egna textalster dit får framtiden utsäga. Detta är absolut inte rätt, att stora tidningar såsom Expressen, Sydsvenska Dagbladet med flera tidningar får miljoner i presstöd för att raljera och vinkla och inte göra sitt professionella arbete, medan andra som bloggar och skriver helhjärtat på sin fritid aldrig får det moralisk-ekonomiska credit de är värda. Detta är hyckleri av värsta sorten och bäddar inte väl för framtidens svenska journalistik!

Lägg ned ESC – allt för att värna sig mot kommersialiserad Conchitateve, som verkar under manteln på uppdrag av svenskt näringsliv, och svenska massmediers allt hätskare raljerande, ironiserande och hånfulla spottloskor om medtävlare och deras värdländer!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.