Reaktion på Heidi Avellans artikel: “När ryska björnen sover räv”, publicerad i Sydsvenska Dagbladet från den 17 april 2015

Journalisten Heidi Avellan börjar sin raljerande artikel om Rysslands starke man, Vladimir Putin, med följande orden: “Han är inte en tung författare, men han har skrivit en viktig berättelse. Inte stor litteratur, men väl en beskrivning av en verklighet som är ohyggligare än dikten:
Bill Browder är Chicagosonen som ville göra skillnad och göra pengar. Han såg chansen när östblocket föll samman. (…) Om detta berättar Browder i Mitt krig mot Putin – den sanna historien om stora pengar, mord och en mans kamp för rättvisa.” (“När ryska björnen sover räv”, Sydsvenska Dagbladet, Fredag 17 april 2015)

Heidi Avellan och kompani på Sydsvenska Dagbladet glorifierar och prisar utländska massproducenter av lågbudgeterade författare och deras verk, på samma gång som de degraderar, ironiserar, stigmatiserar, raljerar och dumförklarar den inhemska kulturelitens författare och dess vänner av det skrivna och tryckta ordet – alla de som vågar emotstå mainstreammediers endimensionella lögner och propaganda.

Journalister gör sig ofta lustiga på andras bekostnad samt missbrukar sin ställning och makt för att manipulera med den allmänna opinionen. Ett otal samhällsindivider av olika de slag, såsom journalisten Annika Hamrud, författarna Christian Palme och Jens Lapidus, politikerna Lars Adaktusson (Kd) och Maria Leissner (Fp), freds- och konfliktforskarna Wilhelm Agrell och Örjan Sturesjö, reportageförfattaren Åsne Seierstad, Balkanhistorikern Sanimir Resić bland övriga, ser sin chans att leva och berika sig på andras olyckor.

Istället för att lägga allt för stor vikt vid världens kända och okända söner vore det mer fördelaktigt att lyfta fram våra egna söner och döttrar – som även de arbetar febrilt för att “göra skillnad”. Exempelvis jag själv ser mig som en enkel Malmöson som “vill göra skillnad” framför att göra egen vinning. Jag såg chansen när Västs moral och värderingar började rasa samman likt Pandoras ask. Om detta berättar jag i min bok Vladimir Putin – “the Tsar of the East”. (Vulkan, februari 2014. ISBN: 978-91-637-6573-5)

Bill Browder är “Chicagosonen” vars “krig mot Putin” Sydsvenska Dagbladet:s Heidi Avellan och likasinnade varmt ställer sig bakom. Men inte ett enda dyft om vad den andra sidan tycker och tänker i frågan. Exempelvis CNN:s grundare, Reese Schonfeld, som är 100 gånger mer känd än Browder är totalt okänd för Sydsvenska Dagbladet:s läsarskara. Vad denne Schonfeld säger om Putin omkullkastar och nakengör svenska massmediers antiryska hållning:

“Det förefaller mig som väst gång kämpar för att dela upp Ryssland från dess östra grannländer sätter allt större press på Putin som han kämpar för att behålla Rysslands inflytande i det området. Västvärlden är att dra nytta av nederlag en pro-ryska ukrainska ledare för att driva de tidigare sovjet borta från sina tidigare pro-ryska allierade. Putin agerar som någon politisk ledare bör, försöker bevara och skydda sitt land. Han kanske inte är en trevlig man, men han är definitivt inte djävulen att vi gör honom.” (“The Russians Are Not Coming II”, Reese Schonfeld, HUFF POST POLITICS/ THE BLOG, April 17, 2015 – www.huffingtonpost.com/)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA


__________________________________________________

Läs Reese Schonfelds läsvärda artikel i sin helhet på HUFF POST POLITICS/ THE BLOG (April 17, 2015):
http://www.huffingtonpost.com/reese-schonfeld/the-russians-are-not-comi_1_b_7072900.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *