Den nya världsordningens krig mot Ryssland är ett ödesdigert felsteg!

TEMA: Nya världsordningen

Krig på två fronter: Amerikaner och dess allierade har en plan för snabb förstörelse av Ryssland, som står i vägen för den nya världsordningens politik. Men moder Ryssland och dess allierades kärnvapenarsenaler står redo och kommer att svara adekvat på attackerna.

Tredje världskriget, om det någonsin sker, kommer att pågå till dess att förstörelsen är fullbordad, som blott kommer att vara i några timmar… Västvärlden är åter i krig mot Ryssland – det yttersta målet är att tillintetgöra Rysslands militär, ekonomi och infrastruktur för all framtid. USA och dess allierade överväger redan hur man ska neutralisera Rysslands nukleära potential, antyder flera militär-tekniska experter runt om i världen.

Rysslands generalstabschef, Valerij Gerasimov, medgav de facto att västvärlden är i krig med Ryssland: “Vi påminner om att väst startade kriget 1949, inte Sovjetunionen. Det var inte USSR som skapade järnridån, utan väst. USA skapade Nato 1949 och Warszawapakten skapades inte förrän sex år senare, 1955” – sade Gerasimov, med indirekta anspelningar på de pro-västerländska krafternas nya verksamhet. (“NUKLEARNI BLICKRIG NA 2 FRONTA: Amerikanci imaju plan za brzo uništenje Rusije!”, Kurir, 04.04.2015.)

Idag finns olika vedertagna rapporter som påvisar att USA på fullaste allvar förbereder sig för krig mot Ryssland, planerandes att dra nytta av alla de tusentals kryssningsrobotar. I USA:s militära angrepp mot Jugoslavien och Irak användes mer än 1 000 missiler, vilket innebär att det är fullt möjligt. Dock måste robotarna först utplaceras på flera ställen i Europa. Dessutom är det omöjligt att lansera dem samtidigt, vilket innebär att Ryssland skulle svara adekvat på attackerna. Amerikanerna skulle i för sig kunna dra nytta av sina pansarprojektiler om de först kunde neutralisera Rysslands nukleära potential, men där tycker jag att vi ska sluta och leka med tanken!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.