Den nya världsordningens krig mot Ryssland är ett ödesdigert felsteg!

Krig på två fronter: Amerikaner och dess allierade har en plan för snabb förstörelse av Ryssland, som står i vägen för den nya världsordningens politik. Men Ryssland och dess allierades kärnvapenarsenaler står redo och kommer att svara adekvat på attackerna.

Det tredje världskriget, om den någonsin gör det, tydligen kommer att fortsätta tills förstörelse, som bara får pågå några timmar. Västvärlden är åter i krig mot Ryssland – det yttersta målet är att förstöra Rysslands militär, ekonomi och infrastruktur för all tid. USA och dess allierade överväger redan hur man ska neutralisera Rysslands nukleära potential, antyder många tekniska experter runt om i världen.

Stabschef för de ryska väpnade styrkorna, General Gerasimov, har de facto erkänt att Västvärlden är i krig med Ryssland: “Vi påminner om att Väst startade kriget 1949, inte Sovjetunionen. Det var inte USSR som skapade järnridån, utan Väst. USA skapade Nato 1949 och Warszawapakten skapades inte förrän sex år senare, 1955” – sade Gerasimov, indirekt anspelning på den nya verksamheten i pro-västerländska krafter.
Idag finns det olika rapporter som anför att USA på allvar förbereder sig för krig mot Ryssland, samtidigt som planerar att dra nytta av de tusentals kryssningsrobotar.

USA mot Jugoslavien och Irak dra nytta av mer än tusen missiler, vilket innebär att det är fullt möjligt. Dock måste de först utplaceras på flera ställen i Europa. Dessutom är det omöjligt att starta på en gång, vilket innebär att Ryssland och Kina kommer att svara adekvat på attacken. Amerikanerna skulle kunna dra nytta av dessa missiler och mycket skulle vara vunnet om de kunde neutralisera Rysslands nukleära potential, men där tycker jag att vi ska sluta och leka med tanken!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *