Imam från Prizren chockar allmänheten: “Det fanns inga albaner i Kosovo, turkarna förde dit dem!”

Irfan Salihu, imam från Prizren, sade på en av sina föreläsningar att albanerna i Kosovo och Metohija letts dit av turkarna och således erhållit mark från dem.

Enligt Irfan Salihu var blott en procent av albanerna bosatta i Kosovo 1445. Turkarna ledde kosovoalbanerna dit och gav dem mark. (SRBIJA14: 39, 2015/03/04.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.