Svenska massmedier bojkottar apokalyptiska översvämningar på Balkan!

RTV Vranje: Översvämningar i Vranjes periferi, södra Serbien 2015-02-06

TEMA: Ensidig massmedial rapportering

I Serbiens södra landsdelar hotar stora jord- och lerskred att drastiskt förvärras med åren. De massiva översvämningarna har satt sin prägel på stads- och naturmiljön i landet. De svenska massmedierna lägger dock ointresserat locket på.

Människor i de södra delarna av Serbien har börjat evakueras efter att kraftiga regn lett till att ett flertal floder i landet svämmat över sina breddar, däribland södra Moravafloden. Många serbiska hushåll, bostäder och byggnader har följaktligen hamnat under vatten under vårflodens spill. Enligt myndigheten för nödsituationer i staden Vranje, har byarna på den högra sidan av södra Morava drabbats av vattenspill som översvämmat drygt 30 hushåll och åtta objekt. En familj har också evakuerats på grund av jordskred. Cirka 160 hektar jordbruksmark har översvämmats till följd av de stora vattenmassorna, samtidigt som broar kollapsat i Mazarac och i Bujanovac kommun. Översvämningarna utgör således stora problem i områdena Grdelica, Gračanica, Laplje Selo och andra platser i södra Serbien med omnejd. (RTS, Nedelja 8. februar, 2015.)

Men var är svenska massmedier att rapportera om de nästintill apokalyptiska översvämningarna och lerskreden i Serbiens historia? Bilderburgarna verkar gäspa och vara helt obekymrade över lägessituationen, samtidigt som de riktar kamerorna över Atlanten mot den uppumpade nyheten om den “atmosfäriska regnfloden” över Kalifornien: “Ett kraftigt regn började falla över norra Kalifornien på fredagen. Det rör sig om en så kallad ”atmosfärisk regnflod” som kan ge upp till 250 millimeter regn de närmaste dagarna. Myndigheterna varnade för översvämningar och jordskred.” (“Regnflod över Kalifornien”, SVD.se, 7 februari 2015)

Varför detta medvetet skeva ointresse för allt som har med slaver och Balkan att göra? Serberna utgör cirka 0,01% av den svenska befolkningen, närmare precist uppemot 150 000 invånare som är av serbiskt ursprung. Därför borde det också per automatik finnas ett rättmätigare behov av att man mer ingående rapporterade kring olika företeelser och skeenden på Balkan.

USA-nyheterna tar oproportionerligt för mycket utrymme i de svenska medierna. Med vilken rätt? Det kan ju inte vara så att man på SVT på en och samma dag rapporterar om fem nyheter av skiftande intressevärde från USA, varav tre är om Obama, och inte ett enda ord om den serbiske premiärministern Aleksandar Vučićs svenska statsbesök som ägde rum den 2 februari 2015 – det första i sitt slag sedan Palmetiden! Var finns proportionen i mediernas nyhetsflöden?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.