Svenska media bojkottar apokalyptiska översvämningar på Balkan!

RTV Vranje: Översvämningar i Vranjeområdet, södra Serbien 2015-02-06

De massiva översvämningarna har satt sin prägel på stads- och naturmiljön i Serbien. I landets södra delar hotar sålunda stora ler- och jordskred att drastiskt förvärras med åren.

Många hushåll, bostäder och byggnader hamnar under vatten under vårperioden och människor evakueras i Serbien efter att kraftiga regn lett till att ett flertal floder i landet svämmat över sina breddar, däribland södra Moravafloden.

Enligt personalen för nödsituationer i Vranje, i byarna på den högra sidan av den södra Morava, ett spill floder översvämmade 30 hushåll och åtta objekt. En familj evakuerades från Vranje spa, på grund av jordskred.

Översvämmad cirka 160 hektar jordbruksmark, kollapsade broar i Mazarac och kommun Bujanovac.

Personal från Institutionen för folkhälsovetenskap i Vranje förpliktas att styra de drabbade områdena, på grund av den möjliga invasionen av gnagare och reptiler.

Byborna var förbjudna att använda dricksvatten från enskilda brunnar, som i stället kommer att levereras på flaska eller i tankrar.

I Bujanovac förhindras spill Mora. Vatten dras ut ur källaren och bakgård hus i de drabbade byarna, och från och med idag kommer att dras och pumpar.

Översvämningar utgör stora problem i områdena Grdelica, Gračanica, Laplje byn och andra platser. (RTS, Nedelja 8. februar, 2015.)

Men var är svenska massmedia att rapportera om de näst intill apokalyptiska översvämningarna och lerskreden i Serbien? De svenska journalisterna verkar vara helt obekymrade över lägessituationen samtidigt som de riktar kamerorna över Atlanten mot den uppumpade nyheten om den “atmosfäriska regnfloden” över Kalifornien:

“Ett kraftigt regn började falla över norra Kalifornien på fredagen. Det rör sig om en så kallad ”atmosfärisk regnflod” som kan ge upp till 250 millimeter regn de närmaste dagarna. Myndigheterna varnade för översvämningar och jordskred.” (“Regnflod över Kalifornien”, SVD.se, 7 februari 2015)

Varför detta medvetet stora ointresse för allt som har med slaver och Balkan att göra? Serberna utgör cirka 0,01% av den svenska befolkningen, närmare precist uppemot 150 000 invånare som är av serbiskt ursprung. Därför borde det också finnas per automatik ett rättmätigt behov av att man mer ingående rapporterar kring olika företeelser och skeenden på Balkan.

USA-nyheterna tar oproportionerligt för mycket utrymme i de svenska medierna. Med vilken rätt? Det kan ju inte vara så att man på SVT på en och samma dag rapporterar om fem nyheter av skiftande intressevärde från USA, varav tre är om Obama, och inte ett enda ord om den serbiske premiärministern Aleksandar Vučićs svenska statsbesök som ägde rum den 2 februari 2015 – det första i sitt slag sedan Palmetiden! Var finns proportionen i mediernas nyhetsflöden?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.