“Precis som staten Israel har även Ryssland rätt att se över sitt lands säkerhet, territoriella integritet och existens”

TEMA: Europas säkerhetsläge

Sveriges Rysslandspolitik är mångt om mycket felaktig. Moder Ryssland är vår stora granne och vad vi än tänker om ryssarna är de i vår nära absoluta omkrets. Vi måste med andra ord lära oss att leva i respektfull symbios med varandra.

Precis som staten Israel har även Ryssland rätt att se över sitt lands säkerhet, territoriella integritet och existens mot eventuella framtida kärnvapenhot, och det kommer följaktligen aldrig att gå med på att brittisk-amerikanska missilrobotar placeras i nära angränsande territorier. Det handlar om liv och död för Ryssland.

Whistleblowern (Visselblåsaren) Edward Snowden visade för inte så länge sedan att svenska underrättelsetjänster samarbetar med USA för att erhålla och dela information om ryska ledare. Det är sålunda av intresse för Sveriges befolkning att känna till och ifrågasätta den svenska signalspaningen som görs på beställning utifrån, FRA:s samarbete med brittiska motsvarigheten Government Communications Headquarters (GCHQ) och med NSA.

Vi måste vara självkritiska och självrannsakande i stället för självgoda och inskränkta samt sätta under debatt tidigare regeringars skumraskaffärer. Inte förrän på 1970-talet medgav Sveriges regering att man ägnade sig åt signalspaning. 1952 sköt Sovjet ned ett svenskt DC 3-flygplan som en repressalie för att det ett otal gånger kränkt sovjetiskt farvatten.

Har man gett sig in i katt-och-råtta-leken får man ta konsekvenserna. Har man dessutom rent mjöl i påsen har man ingenting att frukta. USA:s och Rysslands signalspaningar mot Sverige utgör inget större hot. Dessa görs i stor skala även mot andra länder av flera olika anledningar och är ingenting nytt. Ryssland gör det som en överlevnadsstrategi och för att värna sig mot Natos allt mer flagranta och provokativa hållning gentemot dess intressesfärer.

Men det som är markant tydligt och av vikt är att den svenska befolkningen är totalt desinformerad och oinsatt i Sveriges bedrivande av omfattande underrättelsesamarbete med västliga stormakter riktat mot grannen i öst. SvD:s Mikael Holmström avslöjade detta redan 2011 i sin roman Den dolda alliansen – Sveriges hemliga Nato-förbindelser.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.