Kap. 2: Nebrod – av himmelsk börd

TEMA: Legenden om Anunnaki och Nibiru

Nebrod eller Nimrod (heb. נמרוד) är den bibliska figur som nämns i Första Moseboken och Krönikeboken, son till Hus och barnbarnsbarn till Noa och kungen i Sinear. Dagens i Bibeln som en mänsklig härskare, den mäktiga jägaren och uppror mot Gud. Utombiblisk tradition förbinder den med byggandet av Babels torn. Flera mesopotamiska städer är uppkallade efter kejsaren.

Det första omnämnandet av Nebrod eller Nimrod ligger i tabellen Nationernas där det beskrivs som en son. Husa, sonson till Ham och barnbarnsbarn till Noa, och som en “mäktig i landet” och “en mäktig jägare inför Gud.” Detta upprepas i den första boken av Chronicles.

Traditionen säger att “i början av hans rike var” i städerna, “Babylon, Uruk, Akkad och Kalne i Sinears land (Mesopotamien).

Sedan urminnes tider anses Nebrod traditionellt ledaren för de härskare som byggde Babels torn, trots att Bibeln säger aldrig nej till. Området där Babylon byggdes under denna period var under hans administration, anser dock att han leds av byggandet. Förutom Josephus, kan denna attityd finns i Talmud och senare Midrašu8. Några av dessa tidiga judiska källor hävdar också att kung Amrahel, som hade kämpat med Abraham faktiskt Nebrod.

Nebrod identifierades först i den del av Clementine litteratur med härskaren Nino Belov, som författaren säger, tvingade han pers att dyrka eld. I många moderna tolkningar av de hebreiska skrifterna på Genesis 10, Nebrod, son till Etiopien, grundade Nineve. Detta är också ofullständigt eftersom andra översättningar citerade Asura, son till Sem, grundaren av Nineve.

Nyligen, identifiering av Nebrod med Nino, utgör en stor del av avhandlingen Alexander Hislop i det 19th århundradet i arbetet med två av Babylon.

Anunnaki är en gammal sumerisk term som gavs till de varelser som kom ner på jorden och pro-skapad (BARA) homo sapiens.
Anunnaki översätter som “de som Anu sänd från himlen till jorden”
De kallades också Nefilim som betyder “att falla ner till jorden, för att landa”
ELOHEEM i bibeln betyder “dessa varelser”.
I ashuric / syrianska (arabiska) de kallas Jabaariyn betyder “de mäktiga”
I Aramic (hebreiska) Gibborim menande “The Mighty eller Majestic ettor”.
De kallas också neteru som är en egyptisk term för Anunnaki.
De är en elit ras av varelser som kom från den 8: e planeten RIZQ i den 19: Galaxy ILLYUWN.

De reser genom denna galaxen genom en planet fartyg vid namn Nibiru: moderskeppet.

Nibiru var ursprungligen på en 25 920 år omloppsbana kallas AAMS som var avståndet från RIZQ till planeten Jorden. Eftersom Anunnaki flyttade till ORION skulle det nu ta dem 3 600 år att resa till jorden. Denna nya bana kallas SHAR.

Anunnaki skickades ut på ett uppdrag att finna olika mineraler; guld, plutonium, uran, etcetera. De minerade flera planeter i vårt solsystem, inklusive Mars (Lahmu) och jord (Tiamat). 900 av dessa Anunnaki var inblandade i gulduppdraget. 600 i alla kom till jorden i grupper om 50-talet i små passagerar hantverk kallas bluff.

Och resten, 300, stannade Igigi i och bemannade farkosten MURDOQ eller Nibiru också kallas Merkabah. Anunnaki agerade som mellanhänder mellan jord och Nibiru. De stannade i jordens omloppsbana eftersom de var att leverera process guld till rymdskepp som skulle lagras på den mörka sidan av Sheshqi (månen) och Lahmu (mars).

Det är där de konstruerade och lastade 30 mil långa cylinderformade hantverk och transporteras guld och andra källor till deras hemplanet RIZQ.

Den 20 juli 1976 e.Kr., Viking 1 tog ett fotografi av en udda snygga platå på slätterna i Cydonia på sin 35: e Mars omloppsbana.

Frame 35ª72 visade vad såg ut som en mil bred mänskligt ansikte Den “Face On Mars.” Nasa höll detta lugn och skrev bort det som “en oddity av ljus och skuggning.” Viking 2 landade September 3, 1976 AD 1 800 miles från Viking 1 . Rymd ingenjörer Vincent Diperto och Greg Molenar, senare kontrolleras i Viking bildfilen, upptäckte de att 35 dagar senare, på en annan bana och sol vinkel Viking hade fångat Martian “Sphinx” på Frame 70ª13.

Ingenjörerna förbättrade fotots och kom till slutsatsen att ansiktet var av artificiell intelligens och att det fanns en enorm 5-sidig pyramid liggandes i närheten. Richard C. Hoagland, en NASA forskare, gjorde ett påstående om att ett ställe på Mars som heter Cydonia har ruinerna av en hel Martian stad full av pyramider, som geometriskt är i linje med ansiktet och den större 5-sidig pyramid.

Ansiktet på Mars är ingen slump av naturen. Anunnaki inrättat städer baser på Mars 450 000 år sedan innan han kom till jorden. Detta ansikte var en gammal markör för inkommande utomjordingar att veta om projektet av homoerectus till homosapiens.

Dessa städer är rester av en forntida “egyptisk” civilisation.

Efter kolonisera Mars, kom Anunnaki till denna planet då kallad KI, TAMTU, Gaia, TIAMAT (=hem).

De bröt upp i två grupper om 300 vardera. 300 Anunnaki gick nordväst och ställa in TILMUN: staden Enlil, även kallad Nippur eller Kadesh – Den heliga takt, för att de inte kunde leva med Enki och hans obehag sätt, så de stannade i kontakt med högsta väsen: The Etherians.

The andra 300 Anunnaki bröt upp i 7 stammar och ENQI styrde dem alla från hans rike kallas NOD (NUD). Först skeppet kraschade ner i Arabiska havet och flyttade till Uruk (dagens Irak), och inrättade ett hem hemifrån för att mina och de kallade det stället Eridu. ENQI var härskare över QI (jord), som var en titel som tillhör NUDDIMUD. Han, Enki döpte staden efter hans namn; hence staden NOD (NUD).

Denna stad är den som Kain av Bibeln gick till. Vi ställde frågan: Om Adam, Eva och Kain var de enda varelser på planeten efter Abels död, så där folk NOD ifrån?

Enki är son till Anu och bror till Enlil: Nunamnir som är hans namn.

Sumererna var de första att registrera närvaron av Anunnaki-folket. Dessa Anunnaki eller Rizqians gav dem avancerad information om skapandet av solsystemet och alla planeterna i och ut ur detta solsystem. De lärde dem också hur man bygger stora städer, jordbruk och hur man bygger farkoster som flyger i luften. De hade information om solsystemet som vetenskapsmän idag först nu börjar att räkna ut.

De antika sumererna hade också register över primitiva varelser “lulu Amelu” vem evoluted.

De talade om konflikter mellan Anunnaki om gruvdrift, vilket ledde till avel eller kloning från dessa evoluted varelser på jorden med Shaggies även känd som Enkiduites som var varelser täckta med päls från andra galaxer (din “Big Foot”); och sedan även skarvning av gener av en av Anunnaki kallade NINTI att sätta en gudomlig intellekt i varelserna kallas adamiternas.

Den 300 Anunnaki styrs av Enki var uppdelade i sju stammar, eller sju länder:
1. Sippar
2. Kish
3. Kutha
4. Shuruppak
5. Uruk (dagens Irak)
6. Isin
7. Eridu
Och deras kapital var Nod. Deras ursprungliga syfte här var att bryta guld.

Anunnaki som gruvdrift guldet bestod av två grupper; 3 stammar som utgör de högre klasserna styrs av Elohim NUSKU, som bar titeln Gabriel och fyra stammar som utgör de lägre klasserna styrs av Elohim Anunnaki KALKAL även kallad Angelic vara ARIEL.

Efter lantmätare gick ut och övervakas Monodappa och Raphali, södra Afrika, och fick reda på att det fanns en hel del guld där, Anunnaki som arbetade i gruvorna ville inte arbeta själva.

I stället ville de göra en är att göra sitt arbete för dem. Det var på grund av deras kungliga födelse och lättja av dessa Anunnaki att den lägre klassen, styrdes av KALKAL blev missnöjd och började göra uppror mot det högre klass Anunnaki, vilket i sin tur leder till en revolt ledd av KALKAL.

Vid denna tid Anu hade givit sin son Enlil order att gå till QI som Yahuwa (YAHWEH), för att se de gärningar som hans bror ENQI gjorde; bara för att finna QI (jord) i kaos.

Enlil skickade sedan kriget till sin far Anu, genom hans budbärare NUSKU, att det fanns en revolt och Anu sände bud berätta Enlil att ta över härskare-skepp QI. ENQI sa “NEJ”: när de ombads att avgå och böja sig för sin bror och lät sin bror regel.

Enqi oense med sina fäder önskningar och sa “Jag är äldst”. Anunnaki fruktade det skulle bli ett krig mellan de två bröderna och deras folk, som skulle ha förstört planeten Jorden. Enqi föreslog att en varelse skapas som skulle vara de Abd menande “tjänare” av Anunnaki och arbeta i gruvorna för dem. Den andra Anunnaki överenskommits.

Och så började uppfödning av ADAM (Zakar) och HAWWAH (Nekaybaw), som var den första homosapiens.

Anunnaki beslutat att skapa vad som kallades AMELU i Aramic (hebreiska) betyder “arbetare” (Första Moseboken 2: 5 och 3:19) för att göra jobbet åt dem. Man eller adamiter skapades inte från ingenting, tog i stället Anunnaki en varelse som redan var på jorden som hade kommit ungefär genom evolutionsprocessen. Denna varelse var “Genus Homo” eller apmannen / apkvinnan.

Bindande bilden – den inre genetiska makeup – i Anunnaki själva. De uppgraderade Genus Homo och “hoppade pistolen” på evolutionen och förde mannen – Homo Sapiens – till existens. Det är därför forskare inte kan förklara varför homo sapiens har bara funnits i 49 000 år.

Vi, homo sapiens inte var en evolutionsprocess, men en lösning på ett problem som nämns i Första Moseboken 2:5,
“…. Och fins var ingen att bruka jorden ..”
Ordet används i hebreiska för människan är ADAM uttalas Aw-Dawm, detta Adam var inte en enda person, utan snarare vad som kallas Adamah “De som är i marken” – en stam av människor som kallas adamiter som finns i Första Moseboken 5:2
“Man och kvinna skapade han dem och välsignade dem och gav dem namnet Adam, på den dag då de skapades.”
Detta citat är alltså hänvisa till primitiva arbetare “Lulu Amelu” som skapades för att ta över gruv på Qi.

Den chefsforskare Enqi och medicinsk chef Ninti av Anunnaki använde genmanipulation och In vitro-fertilisering, vilket är befruktning av en biologisk enhet eller process utvecklas eller underhållas på ett kontrollerat, icke-levande miljö, som ett laboratorium kärl; eller i glasrör som avbildas på tätningen av en gammal sumerisk cylinder.

Detta gjordes i ett laboratorium som heter SHIMTI betyder “House där vinden livs andas in”.

Det hela började när Anunnaq, Eloheem (Rizqians) behövs för att skydda den krympande Atmosfär av deras Planet Rizq. Strålarna från 3 solens Utu, Shamash och apsu var nedbrytande deras ozonskiktet. Rizq var hjärtat och centrum av denna Tri-solsystem och blev därmed mest verk.

Det fanns en konflikt i Illyuwn mellan en Reptilian heter Tarnush, även känd som Zuen och Murdow: son Enqi och Ninqi, som också är barnbarn till Anu som satte honom först i kommandot. Zuen Eller Humbaba andra plats efter Murdoq, men höll inte med att han är chef för samtliga Eloheem (Rizqians) och kände att det borde ha varit honom. Denna oenighet leder till ett krig som involverar Planet Rizq.

Av hämnd, Tarnush attacke planeten Rizq med en sköld depleter som var en bomb som orsakade den naturliga atmosfären krympa bort.

De behövs för att bygga ett skydd, en kupol av gulddammpartiklar suspenderade i atmosfären för att skydda planeten från skadliga ultravioletta strålar. Har ingen skydd de tvungna att fly deras planet till Orion. Murdoq fick en stråle av ljus Ray Gun, som inte hade omvandlats från en obehaglig varelse till en angenäm varelse som av ännu och var den “krigare-typ” som behövs för att bekämpa och besegra Tarnush.

Han var framgångsrik och Tarnush och 1/3 av planeten som stödde honom kastades ut från planeten Rizq aldrig återvända. De tog bosättning i planeten Titan. Astronomer log Titan som en måne av Saturn men detta är felaktigt. Titan är verkligen en planet, en fast kropp, som ligger nära Saturnus.

Med denna seger Murdoq gick på jakt efter planeter som skulle kunna leverera guldet som behövs för att skydda planeten Rizq. När de passerade genom Vintergatan upptäckte guldpartiklar i asteroidbältet, vilket är vad låta dem veta guldet var närvarande på planeten QI (jord). När nyttiga mineraler hittades på planeten Jorden, började gruv.

Baser sattes upp på planeten Lahmu (Mars) och på den mörka sidan av månen som kallas Kingu. När guldet bröts från planeten det togs till den “mörka sida” av månen i cylindriska hantverk och sedan de större cylinder båtar byggda på månen, transporterade guldet till modern-planet Nibiru.

Nibiru är en planet skepp nu dubbelt så stor som jorden och byggdes av Rizqians för detta ändamål.

Har Samtycker och Frånstötande Mean Bra och dåliga Bland Anunnaki?

Yaanuwn svarade: Nej, Anunnaki har 180 grader av Agreeable eller obehaglig på utsidan av dessa.

För varje Frånstötande Anunnaki finns en Agreeable motsvarighet och vice versa. De bor tillsammans och övervinna den obehag utifrån. Om 180 grader. av angenäma erövrar de 180°. av obehag då de har 360 grader. av angenämt.

Då kommer de att möta en motpart som är 360 grader. av obehaglig och kommer att erövra det och gå vidare till att bli 720 grader av angenäma och börja sin resa för att bli etherians som är ren energi.

Den “evolution” av Anunnaki skiljer sig från människor. För att gå från den högsta nivån, En Etherian till Anunnaki till Rizqiyian vilket är den lägsta änden. Om De 360 grader. erövras Här blir Anunnaki en Etherian igen.

Om de 360 grader av obehag erövrar vara regler med Luciferians.

Människan har 360 grader. av vad som kallas WILL. När 180° av angenämt vinner de 180°. av obehagligt, tar den personen steg mot att bli en Eloheem och även en Etherian men på en lägre nivå eftersom han bara har 360 grader inte 720 deg. som Anunnaki. En människa går från ett spädbarn, en svag skede till en vuxen då en gammal man, tillbaka till ett svagt scenen igen.

Båda cykler gå full cirkel där du antingen spiral uppåt eller nedåt.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

NEBERU or NIBIRU — According to legacies (2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published.