Eurasiatiska ekonomiska unionen har bildats!

Ryssland plus fyra f.d. SSSR-republiker Vitryssland, Kazakstan, Armenien och Kirgizistan bildade idag i Moskva Eurasiatiska unionen, vars syfte är att stärka ekonomisk integration.

Unionen kommer officiellt att börja existera från och med den 1 januari 2015 och målet är att underlätta fri handel mellan medlemsländerna, finansiell samordning och reglering av industri- och jordbrukspolitiken, men sålunda politiken på arbetsmarknaden och i transportnäten, rapporterar Beta. (Kurir, )

Ryssland har försökt uppmuntra Ukraina att gå med i den nya unionen, men dess tidigare proryske president Viktor Janukovitj avsattes i februari efter månader av protester.

Rysslands president Vladimir Putin sade att den kombinerade effekten av den nya unionen kommer att vara cirka 4,5 biljoner dollar och som kommer att föra samman 170 miljoner människor.

“Eurasiatisk integration bygger på ömsesidig nytta och med hänsyn till ömsesidiga intressen”, sade Putin efter samtal med sina kollegor från andra medlemsländer.

Vitrysslands president Alexander Lukasjenko, men under mötet var kraftigt attacke Moskva eftersom det “kränkt de vitryska ekonomiska intressen i det begränsade sin export till Ryssland.”

Vitryssland, inklämt mellan Ryssland, Polen och Litauen, som är EU-medlemmar, har haft stor nytta av Moskvas förbud mot import av livsmedel från EU – genom att öka importen av livsmedel från europeiska länder och sedan sälja till Ryssland.

Ryska myndigheter har reagerat genom att förbjuda import av vitrysk mjölk och kött med motiveringen att det grundar sig på sanitära skäl.

Dessutom har Moskva förbjudit transithandel genom sitt territorium av vitrysk mat ämnad för Kazakstan, på grund av misstankar om att det mesta kan hamna i Ryssland.

“I motsats till alla internationella regler, konfronteras vi med ett förbud mot transithandel. Detta gjordes ensidigt och utan samråd”, sade Lukasjenko. (RTS, )

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

//www.youtube.com/embed/tFtvApO8_LM?feature=player_embedded
————-————— EURASIEN – Varför Eurasiatisk union? ———-——————

Leave a Reply

Your email address will not be published.