Faymann: “EU är inte Nato i civila kläder!”

Österrikes förbundskansler Werner Faymann motsätter sig EU:s sanktioner mot Ryssland och fastslår att unionen inte är “Nato i civila kläder”. Varje militärt ingripande i Ukraina skulle inte garantera någon som helst säkerhet och fred, är hans budskap. (RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Werner Faymann sade i en intervju till Wientidningen Österreich att han inte stödjer sina kollegors sanktionspolitik i EU och anser att Kiev inte bör gå med i Nato, vilket skulle ytterligare förvärra krisen, enligt nyhetsbyrån Tanjug.

Militär intervention skulle inte anses österrikiske kanslern, garantera säkerheten i Ukraina.

I detta avseende Faymann strävar större EU: s åtagande i syfte att säkerställa minoriteternas rättigheter. “EU har inte förlängt arm i Nato, är det inte Nato i civila kläder”, säger Faymann.

“Jag kan inte stödja eufori av många i EU om framgången för sanktioner mot Ryssland. Jag ser ingen anledning att fira, och jag vet inte varför du bör leta fram emot när kollapsen av den ryska ekonomin. Vi skär den gren som vi sitter och vi om vi ska den ryska ekonomin och bygga en ny mur” varnar kanslern i en intervju med Wientidningen Österreich. (RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Sanktioner är, enligt honom, var ett steg i försvar och som sådant dokument, men målet bör inte vara någon ytterligare skärpning av sanktionerna.

Faymann sade att det nyligen ringde med Rysslands president Vladimir Putin och den här gången föreslagen fredssamtal.

“Vi har nästa år ökade använda vår neutrala roll och att sträva efter fredssamtal”, säger Österrikes förbundskansler. (RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Werner Faymann sade i en intervju till dagstidningen Kronen Zeitung hotade att lämna in en stämningsansökan Österrike till Europeiska domstolen rörande transatlantiska frihandelsavtal som EU har för avsikt att ingå med USA.

Österrikes förbundskansler säger att företagen redan starka nog och behöver inte ge dem all makt.

“Alltför länge har vi tittat åt sidan medan företagen globalt etablerat sin egen värld, liksom skatte kryphål. Detta har lett världen i kraschen 2008. I motsats till de demokratiska etiska länder som Österrike att de nu ens är skapa en särskild domstol och speciell rätt för en rättegång “sade Faymann. (RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Österrikes förbundskansler betonade att han var övertygad om att USA som en laglig stat stark nog att avstå från en sådan särskild rättslig process.

Faymann avser nu att EU-nivå samla allierade med vem man “skydda sociala och miljömässiga standarder i Europa.”

“Österrike självt kommer att stå emot även till Europadomstolen,” sade den österrikiske förbundskanslern. (RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *