Faymann: “EU är inte ett Nato i ulvkläder!”

TEMA: EU:s sanktioner mot Ryssland

Österrikes förbundskansler Werner Faymann motsätter sig EU:s sanktioner mot Ryssland och fastslår att unionen inte är “ett Nato i ulvkläder”. Varje militärt ingripande i Ukraina skulle inte garantera någon som helst säkerhet och fred, är hans budskap. (“Fajman: EU nije NATO u civilu”, RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Werner Faymann sade i en intervju till Wientidningen Österreich att han inte stödjer sina kollegors sanktionspolitik i EU, menandes att Kiev inte borde gå med i Nato som ytterligare skulle förvärra krisen, rapporterar den serbiska nyhetsbyrån Tanjug.

En militär intervention skulle inte garantera säkerheten i Ukraina, enligt den österrikiske kanslern.

Med detta i avseende strävar Faymann efter EU:s större åtagande i syfte att säkerställa minoriteters rättigheter. “EU är inte en förlängd arm till Nato, och än mindre ett Nato i ulvkläder”, fastslår Faymann.

“Jag kan inte stödja mångas eufori i EU om sanktionernas framgång gentemot Ryssland. Jag ser ingen anledning att fira, och jag förstår inte varför man borde glädjas över den ryska ekonomins kollaps. Vi skär den gren som också vi sitter på, om vi skulle bygga en ny mur gentemot den ryska ekonomin”, varnar kanslern i intervjun med Wientidningen Österreich. (“Fajman: EU nije NATO u civilu”, RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Sanktionerna var, enligt honom, ett försvarssteg och som sådana korrekta, men målet får inte vara en ytterligare skärpning av sanktionerna.

“Vi måste nästkommande år förstärkt använda oss av vår neutrala roll och förespråka fredliga samtal”, är förbundskanslerns budskap. (“Fajman: EU nije NATO u civilu”, RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

I en intervju med dagstidningen Kronen Zeitung hotade Werner Faymann att Österrike skulle lämna in en stämningsansökan till Europeiska domstolen rörande det transatlantiska frihandelsavtalet som EU har för avsikt att ingå med USA.

Österrikes förbundskansler säger att koncernerna redan idag är tillräckligt starka nog och att man inte behöver ge dem all makt.

“Allt för länge tittade vi åt sidan medan företagen globalt etablerade sin egen värld, liksom även skattekryphålen. Det ledde världen in i kollaps 2008. Det strider mot den demokratiska etiken i länder som Österrike att ha en särskild domstol och en särskild rätt till stämning”, påpekar Faymann. (“Fajman: EU nije NATO u civilu”, RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

Österrikes förbundskansler betonar att han är övertygad om att USA som rättsstat är starkt nog att avstå från sådana särskilda rättsprocesser.

Fayman avser nu att hitta allierade på EU-nivå med vilka han skulle “skydda sociala och miljömässiga standarder i Europa”.

“Österrike kommer att göra motstånd, även inför Europadomstolen”, påpekar den österrikiske kanslern. (“Fajman: EU nije NATO u civilu”, RTS, nedelja, 21. decembar 2014.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.