Framstående tyskar uppmanar väst att inleda en dialog med Ryssland

————————– Tysklands förbundsvapen (Bundeswappen) ————————–


En grupp av 60 framståen
de tyskar krävde från sitt land och väst för att inleda en dialog med Ryssland, tror att det är grunden för att säkerställa fred i Europa, inte vidare isolering av Moskva, som är “farligt för världen.”

Petitionen “Ett nytt krig i Europa? Inte i vårt namn!” undertecknat av tyskarna på olika områden – politik, ekonomi, kultur och media, inklusive förre tyske förbundskanslern Gerhard Schröder och regissören Wim Wenders, rapporterade USA Today Russia.

Det faktum att Ryssland och väst har olika syn på världen just nu “betyder inte att de framsteg vi har gjort under de senaste 25 åren med Ryssland bör förstöras”, säger en före detta rådgivare till förbundskansler Horst Telčik, enligt Tanjug.

Gruppen sade att han ville se en övergång från en konfronterande politik gentemot Moskva den politiken för diplomati.

Europa och Ryssland har ett gemensamt ansvar för att garantera fred och säkerhet i Europa, och detta kan endast uppnås genom “lika säkerhet för alla och att alla parter respekteras.”

En grupp framstående tyskar anser att medierna bör försöka vara mer objektiva i sin rapportering och sluta bidra till en demonisering av Ryssland vid varje tillfälle. (RTS, )

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.