Profetian, bland profetior, om “de fyra blodiga månarna”

TEMA: Himlafenomen

Den 15 april 2014 svensk tid inträffade en total månförmörkelse vilken kunde ses från stora delar av Nord- och Sydamerika. Den andra månförmörkelsen ägde rum på himlen den 8 oktober 2014. De andra, påföljande två, skedde under 2015. Profetian om “de fyra blodiga månarna” gör sig således åter hörd.

En total månförmörkelse ägde rum den 8 oktober 2014, då en blodmåne visade sig i samband med fullmånen. En så kallad blodmåne (eng. Blood moon) uppstår då en fullständig månförmörkelse färgar månen blodröd. Detta var den andra av fyra fullmånar i en serie som är blodmånar, vilket kallas en tetrad. En blodmåne inträffar ungefär en gång vartannat år, men det är ytterst ovanligt med fyra blodmånar på ett och ett halvt år. Fullständig månförmörkelse kunde betraktas i östra Ryssland, Sibirien, Trans-Ural, Asien, Nordamerika och Australien.

Medan vissa förbereder sig för den sällsynta synen av en månförmörkelse, är andra rädda för förverkligandet av de bibliska profetiorna.

Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen är i samma plan.

Månen försvinner inte helt vid en total månförmörkelse till skillnad från total solförmörkelse, där solen helt försvinner bakom månen så att jorden i sin tur blockerar solen från att lysa på månen, så att månen i stället blir röd. Det är därför som detta fenomen kallas “blodmåne”. Det dröjer dock fram till 2019 innan man åter kan se en total månförmörkelse i USA. (www.nasa.gov)

När solen, jorden och månen interagerar inträffar fantastiska fenomen. “Blodmåne” eller “röd måne” är ett fenomen då månen helt täcks av jordens skugga och blir mörkare genom röd färg.

Månförmörkelse är en spektakulär astronomisk företeelse som tidigare ofta tolkats som ett dåligt tecken och omen som varnar om ett nära överhängande sammanbrott. Blodmåne enligt gammal tro antydde således om nära kommande oroshärdar och krig.

Den första månförmörkelsen i år den 15 april markerade början på tetrader, en sällsynt företeelse där de förekommer fyra timmars mörker månen i två år. De så kallade lunara tetraderna händer när man har fyra totala solförmörkelser i månaden i rad, utan mellan partiell och total solförmörkelse var separerade från de övriga sex hela månader.

De andra tre solförmörkelser inträffar i dag, sedan den 8 april och den 28 september 2015. Astronomer säger att mellan 2001 och 2100 kommer det att bli totalt åtta lunara tetrader.

Detta var den andra månförmörkelsen under 2014 och de andra påföljande två ägde rum under 2015. Men många människor orkar inte bry sig om eller känna sig vid profetiornas budskap, bland annat den om “de fyra blodiga månarna”.

Vi lever således i den sista tidens stora väckelse och krigstid. Det är med andra ord hög tid att vi tar oss i kragen och börjar fundera lite kring vår samexistens. Stora livsviktiga skeenden kommer att äga rum framöver, precis som väntat och planerat, enligt många profetiors och astrologers siande runt om i världen – Johannes Uppenbarelseboken, Hopifolket i Nordamerika, Nostradamus, bröderna Tarabić i västra Serbien, med flera. “Den som lever, får se!”

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.