Profetian, bland profetior, om “de fyra blodiga månarna”

Den 15 april 2014 svensk tid inträffade en total månförmörkelse vilken kunde ses från stora delar av Nord- och Sydamerika. Den andra månförmörkelsen äger rum på himlen ikväll den 8 oktober 2014. De andra, påföljande två, sker under 2015. Profetian om “de fyra blodiga månarna” gör sig således åter hörd.

Total månförmörkelse syns i dag i östra Ryssland, Sibirien, Trans-Ural, Asien, Nordamerika och Australien, meddelades det i dag av American National Aeronautical and Space Administration (NASA). Detta fenomen uppstår när solen, jorden och månen är i samma plan. Medan vissa förbereder sig för den sällsynta synen av en månförmörkelse, är andra rädda för förverkligandet av de bibliska profetiorna.

Månen försvinner inte helt vid en total månförmörkelse till skillnad från en total solförmörkelse, där solen helt försvinner bakom månen, det vill säga när jorden blockerar solen från att lysa på månen, utan månen färgas istället röd. Det är därför detta fenomen ofta kallas för “Blodig måne/ Blood moon”.

Det dröjer fram till 2019 innan man åter kan se en total månförmörkelse i USA. (www.nasa.gov)

När du ansluter solen, jorden och månen inträffar fantastiska fenomen – “. Blod månen” då månen ett rödaktigt sken, vilket är anledningen till detta fenomen är ofta som i Europa tyvärr inte kommer att vara synlig.

Månförmörkelse är en spektakulär astronomisk företeelse som tidigare ofta tolkats som ett dåligt tecken och omen som varnar om ett nära överhängande sammanbrott. Blodig måne enligt gammal tro antydde således om nära kommande oroshärdar och krig.

Den första månförmörkelsen i år den 15 april markerade början på tetrader, en sällsynt företeelse där de förekommer fyra timmars mörker månen i två år. De så kallade lunara tetraderna händer när man har fyra totala solförmörkelser i månaden i rad, utan mellan partiell och total solförmörkelse var separerade från de övriga sex hela månader.

De andra tre solförmörkelser inträffar i dag, sedan den 8 april och den 28 september 2015. Astronomer säger att mellan 2001 och 2100 kommer det att bli totalt åtta lunara tetrader.

Vi lever sålunda i den sista tidens stora väckelse och krigstid, så det är mer än hög tid att vi tar oss i kragen och börjar fundera lite kring vår existens.

Detta var den andra månförmörkelsen under 2014 och de andra påföljande två ägde rum under 2015. Men många människor orkar inte bry sig om eller känna sig vid profetiornas budskap, bland annat den om “de fyra blodiga månarna”. Stora livsviktiga skeenden kommer dock att hända framöver, precis som väntat och planerat, enligt många profetiors och astrologers sianden runt om i världen – Johannes Uppenbarelseboken, Hopifolket i Nordamerika, Nostradamus, bröderna Tarabić i västra Serbien, med flera. “Den som lever, får se!”

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *