Världen mindre farlig med Bildts uttåg

TEMA: Säkerhetsläget i Europa

Måndagen den 29 september 2014 är en historisk dag och vändpunktens dag. Världen har all anledning att pusta ut och fira.

Den här dagen går till historieböckerna då Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) med svansen mellan benen kastade in handduken och tackade för sig och när Kina gick förbi USA och därmed blev världens största ekonomi. Det finns all hopp om framtidens politiska utveckling.

Men enligt Bildt “står vi alldeles uppenbart inför ett öppet revisionistiskt, tydligt auktoritärt och uttalat antivästligt Ryssland i dag och i morgon (…) Vi måste fullt ut se sanningen som den är: Vi har kommit in i en påtagligt farligare tid, sade Bildt (…)” (“Avgående Bildt: Världen nu farligare”, SVD Nyheter, Måndag 29 september 2014)

Nej, Carl Bildt! Världen blir inte “farligare” efter Din avgång utan tvärt om mindre farlig med Ditt uttåg ur världspolitiken. Svenska folket väntar och det är bara att ta steget ut ur samtiden!

Ryssland har alltid stått på fredens och de förtrycktas sida inte minst vad gäller Kosovokriget och Syrienkonflikten. SSSR:s totala förluster av bibliska mått under Великая Отечественная Война (Velikaja Otechestvennaja Vojna) = Stora Fosterlandskriget (som andra världskriget kallas i Ryssland) uppgick till 26 600 000 människor. Av dessa var 8,7 miljoner soldater och totalt mobiliserades 29,5 miljoner människor under hela krigsförloppet. (“Dan sećanja i tuge”, RTS, Sreda, 22. jun 2011.)

Att sålunda likna Ryssland och Putin vid Nazityskland och Hitler (“Portad i Moskva”, Aftonbladet, 2008-10-01) är magstarkt och rent chauvinistiskt. Bildt har otroliga vyer. Hur är det möjligt att överhuvudtaget jämföra nazismen med regimen i det forna Sovjetunionen. Ett sådant synsätt kan jag inte förstå. Nazismen hade som huvudprogram att eliminera raser, och med den ideologin likviderades judar, romer och slaver i Europa, och slaverna som en underordnad ras var endast avsedda för arbetskraft. Endast tyskarna förklarades som en överordnad ras som ska styra världen.

Programmet innebar i praktiken inrättande av ett livsrum för tyskar i Östeuropa, d.v.s. i ex-Sovjetunionen, och därför attackerades SSSR. SSSR hade således inget program för befolkningens ojämställdhet, förtryck av andra folk och folkslag, och än mindre ett program för förstörelse eller erövring av andras territorier till förmån för dess eget folk. Så dessa politiskt sett motsatta regimer kan och bör inte jämföras med varandra!

Det är sålunda Vladimir Putin vi ska tacka för att USA inte fick igenom fler krig, såsom det storkrig mot Syrien man hade hoppats på, men som uteblev, under hösten 2013.

I och med USA:s och EU:s revanschistiska sanktionspolitik gentemot Ryssland och med allt hätskare antiryska tongångar i Bryssel och Washington står vi sålunda inför ett hotande kärnvapenkrig framprovocerat av Nato och EU.

“Efter en fredligare period är det nu “vapnens makt som dikterar i det omedelbara europeiska närområdet”, sade Bildt och syftade på såväl Ryssland som Mellanöstern och Nordafrika – med en extremism som har band in i våra samhällen.” (“Avgående Bildt: Världen nu farligare”, SVD/ Nyheter, Måndag 29 september 2014)

Menar Bildt att alla de helvetiska korstågskrig som Bill Clinton, familjen Bush och Barack Obama startat runt om i världen skett under “en fredligare period” och att Ukrainakrisen tillkommit som ett resultat av “vapnens makt som dikterar”? Nej, det är geschäft! Det är snarare så att krisen i Ukraina fabricerats av väst för att hejda den ryska ekonomins framväxt samt undvika en annalkande deflationskollaps för västvärldens finanssystem.

Den amerikanske Rysslandsexperten Stephen Cohen, professor emeritus i Rysslandsstudier vid New Yorks universitet och vid Princetonuniversitetet, sade i en intervju i Democracy Now, från den 13 maj 2014, att “Putin sökte inte Ukrainakrisen”.

Cohen betonade härvid att Putin vill trappa ned och stabilisera situationen i Ukraina: “Han anser att den främsta orsaken till destabiliseringen är att Kiev skickar väpnade styrkor till östra Ukraina och skjuter på civila. Han kräver att USA sätter stopp för det. Han tror att om bara det stoppas, så är det relativt enkelt att komma fram till förhandlingar för att avmilitarisera konflikten.” (“Putin sökte inte Ukrainakrisen”, www.larouche.se, Fredag 16 maj, 2014)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.