P E T I T I O N för hållbar fred med moder Ryssland — vår stora granne i öst

Vi beklagar vår svenska regerings och våra massmediers totalt ansvarslösa hållning och ställningstagande i utrikespolitiken.

USA, Nato och dess allierade verkar redan i ett tidigt skede ha bestämt sig för att gå i krig med Ryssland, och det med Sveriges tysta medgivande. En insiktsfull person har insett detta flagranta step-by-step distanserande från den svenska neutralitetspolitiken sedan barnsbenen, men Du som fortfarande tvekar borde ta förnuftet till fånga och inse de fruktansvärda konsekvenserna av ett sådant krig och göra allt i Din makt för att förhindra detsamma. Faktum är att majoriteten av den svenska befolkningen idag saknar reella kunskaper om olika världsskeenden av idag, samtidigt som de blir matade dygnslångt av ensidigt fabricerade och censurerade nyheter från Bilderbergägda massmediekoncerner.

Vi som skriver under den här petitionen är emot en ändlös ström av manipulativa lögner och neoliberalistisk-chauvinistiska provokationer som systematiskt pågått under en längre tid i både inhemska och utländska massmedier och sociala medier. Genom densamma är vårt mål att vi till 100% ska lyckas i våra ansträngningar att hålla moder Ryssland, vår stora granne i öst, från att bli indraget i ett kärnvapenkrig, samtidigt som våra barn och barnbarn och efterkommande får leva i fred, frihet och välstånd!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Du kan också skriva under, här nedan kan Du göra det!

Leave a Reply

Your email address will not be published.