Barack Obama “i demokratins namn”

TEMA: Barack Obama och Ukraina-krisen

Den amerikanske presidenten Barack Obama gjorde uttalanden om att gränser inte ska “ändras med våld” under sitt besök i Estland i Baltikum. (Dagens Nyheter, Torsdag 4 september 2014)

“Krisen i Ukraina och Rysslands agerande har skapat oro och rört upp starka känslor i Estland och de andra baltiska länderna. Både Estland, Lettland och Litauen gränsar till Ryssland och har minnen från den sovjetiska tiden när de styrdes från Moskva.” (Dagens Nyheter, Torsdag 4 september 2014)

Obama ägnade en stor del av talet åt krisen i Ukraina. Han sade att de historiska framsteg som gjorts när det gäller demokratiska värden de senaste årtiondena, bland annat i Estland, hotas genom ”Rysslands aggression mot Ukraina”.

“Gränser ska inte ändras med våld. Människor och länder ska själva bestämma över sin framtid. Allt detta står på spel i Ukraina.”, argumenterade Obama vid sitt tal i Tallinn. (Dagens Nyheter, Torsdag 4 september 2014)

Men denne Barack Obama, krigshetsare och till råga på allt fredsprismottagare, är full av hyckleri och utan moralisk insikt när han uttrycker sig i mänsklighetens imbecilla termer. Efter att ha gett dödsstöten åt f.d. politiskt självständiga länder såsom Afghanistan, Irak, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Libyen, Egypten, Syrien med mänskliga katastrofer som påföljder har han mage att prata “i demokratins namn”. Att han inte skäms för att ens öppna munnen och befläcka den internationella rätten!

Den globala krisen och västs (EU:s, USA:s) agerande är tydligen ingenting som förbryllar Dagens nyheter och andra likasinnade svenska medier. Genom den nya världsordningen och USA:s allt större militära närvaro i världen har det framkallat oro och oroshärdar allt från Baltikum, Nordafrika och Mellanöstern till Balkan och Koreahalvön och på så sätt stimulerat och emanciperat än mer den neofascistiska världens ideologier.

Storbritannien har med militärt våld inlemmat Falklandsöarna i sitt samvälde, så kallat commonwealth. Gibraltar är en integrerad del av Spaniens själ och hjärta, och långt ifrån Englands, men detta bryr sig inte globalisterna om. På samma sätt fråntogs Serbien sin kulturhistoriska vagga Kosovo och Metohija med EU:s och Natos ekonomisk-militära hjälp och uppbackning.

Men när Ryssland återtog kontrollen över sin vagga, Krimhalvön, blev det rena ramaskriet i medierna. Vilken omoralisk syn och falskhet som västs värden om frihet och demokrati står för! Det är dessa värden som vi ska värna om, om vi önskar vara en odelbar del av EU:s och Natos skyddande sfärer i framtiden. Nej tack, det kan vi vara utan!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.