Romer och judar ej välkomna till Danmark!?

TEMA: Dansk antisemitism

Sverige har i långt högre grad erkänt förtidens övergrepp, också på romer, enligt den danske idéhistorikern Carsten Fenger-Grøndahl.

Han menar att detta gör den svenska politiken mer humanistisk än den danska: ”I Sverige er der masser af virkeligt gode sociale projekter, hvor man forsøger at integrere dem i det svenske samfund på en måde, så de kan beholde deres kulturelle særheder.” Carsten Fenger-Grøndahl säger vidare att romer i Sverige lever ”generelt under langt bedre forhold end den lille gruppe i Danmark”. Men så har det inte alltid varit. ”Længere tilbage i historien er der masser af uhyggelige eksempler på, hvordan romaer er blevet behandlet i Sverige. Der var for eksempel et tvangssteriliseringsprogram.”, tillägger Fenger-Grøndahl. (www.dr.dk, 2010-07-24)

”Diskrimineringen av romer i Sverige går tillbaka till 1500-talet. Okunnigheten om att det är staten som till stor del svarat för omfattande etnisk diskriminering av sina egna medborgare ända in i vår tid är stor. Även om den statligt godkända diskrimineringen och kränkningarna nu upphört är de negativa fördomarna mot romer så omfattande att man fortfarande kan tala om en utbredd motvilja mot romer, om antiziganism, i det svenska majoritetssamhället.” (Diskriminering av romer i Sverige – rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer)

Romer och judar, som har en gemensam förhistoria, har varit föremål för omfattande förföljelser i många länder genom historiens gång – nu senast i Nicolas Sarkozys Frankrike. I mångas ögon ses fortfarande romer som ”tjuvar” och judar som ”Kristi mördare”. Romska kulturföreningar i Sverige får avslag vid ansökningar om skyltuppsättning. Synagogan i Malmö utsätts ofta för våldsbrott och attentat.

En milstolpe i den judiska församlingens historia var dock andra världskriget. Stora skaror danska judar flydde över Sundet och de mottogs väl i Malmö och Skåne. ”Svenska judar har betytt mycket för Sverige. Alltsedan Aron Isaac kom hit på inbjudan av Gustav III har den judiska minoriteten i Sverige bidragit till utvecklingen av många viktiga samhällsområden; industri, handel, politik, ekonomi, kultur och inte minst vetenskap.” (Tal: Stockholms stora synagoga, 2009-01-27. Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister – Regeringskansliet.) Men danska judar som önskar flytta tillbaka till sitt forna hemland förvägras danskt pass och permanent uppehållstillstånd!

Den påstått ökade antisemitismen och rasismen i Östeuropa är med jämna mellanrum på tapeten i västerländska och nordiska media, men den danska och nordiska sopas under mattan. Varför?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.