Dević svartlistar

Dević svartlistar myndigheter, företag, politiska ledare och organisationer, med flera – allt för att sätta stor press på de som inte håller vad de lovar och säger. Ett sådant ställningstagande till svartlistning grundas naturligtvis på sakliga skäl och källor.

Att sätta press på politikers och företags agerande, för att stärka socialt och etiskt ansvarstagande samt demokratiutveckling, är livsviktigt – och ska förhoppningsvis bidra till att inhemska och världens regeringar, företag med flera byter kurs. Det ska med andra ord kosta dem dyrt att vara inkompetenta, exploatera samt tjäna en hacka på naiva människors bekostnad och mänskliga lidanden!

Var med och utveckla Devićs egen svarta lista! Alla förslag till förbättringar är mer än välkomna. Tillsammans är vi starka!

S V A R T A L I S T A N /

1. Vattenfall AB; skäl: “Driften av stenkolsgruvan innebar att Vattenfall på kuppen fördrev den sorbiska minoriteten, en utsatt folkgrupp i Europa. Det agerandet fick, med rätta, utstå kraftfull kritik (…).” (Riksdagens protokoll 2004/05:113)
2.i Saab Bofors Dynamics AB; *
2.ii BAE Systems Bofors AB; *
2.iii Saab Group; *skäl: “(…) svenska vapen bidrar till att göda krig och konflikter, bidrar till brott mot mänskliga rättigheter, bidrar till fattigdom och stärker diktaturer (…).” (Amnesty, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen)
3. Human Rights Watch; skäl: partiskhet: “(…) stöder okritiskt de mest extrema antiserbiska rapporter och ignorerar serbiska källor (…) HRW bidrar därmed medvetet eller omedvetet till en allt svårare cirkel av våld som till slut kan rättfärdiga eller kräva intervention utifrån.” (“I välgörarnas våld”, DIANA JOHNSTONE, 27 december 1999, i: Clarté, 3/99)
4. Posten AB; skäl: inkompetens, löftesbrott, uteblivet potentiellt kulturellt utbyte och samarbete: “Posten visste inte vem prins Charles är.” (Sydsvenskan.se, Torsdag 27 februari 2014) OBS! Förlikning är gjord 2014-05-30!smiley
5. Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter – Malmö stad; skäl: inkompetens, avsaknad av svar, brott mot: a) jordabalken; b) plan- och bygglagen; c) plan- och byggförordningen
6.
7.
8.
9.
10.


Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.