Med Putin i samtiden

Analys av: Ljubomir T. Dević

“I Putins värld är Ryssland i sin fulla rätt att använda militärt våld i Ukraina. En omvärld som bestrider detta är ur hans perspektiv inte bara fientlig – den har fel.” (“Putin lever i ett annat universum”, Johannes Åman, DN.se, 2014-03-04)

Rysslands demokratiskt folkvalde president Vladimir Putin varken ljuger eller lever i sin egen värld och bubbla. Det är snarare så att han är i nuet och samtiden, medan hans sammansvurna kritiker och omvärlden är verklighetsfrämmande och missunnsamma. Putins rating stiger i höjderna samtidigt som många andra presidenters popularitet falnar. Detta faktiska läge visar en hel del i praktiken.

Samtidigt som många siare och profetior, såsom Johannes apokalyps, bröderna Tarabić (“Kremna-profetian”) och Nostradamus, förutsåg världens undergång (rening) och att det härvid skulle komma en frälsarkung från öst på en vit häst, försöker politikerna i väst tona ned det hela. De kallar profetiorna för “vidskepelser” och “illusioner” och Putin för “lögnare” och “antikrist”, men i själva verket är det de själva som är de stora illusionsmakarna, ateisterna och hädarna. Enligt bland annat zoroastrismen, som var en apokalyptisk tro, skulle världen gå mot sitt slut en dag: “Gud skulle besegra de onda makterna genom en frälsargestalt.” (Wikipedia)

Att likna Putin med “Hitler”, såsom USA:s före detta utrikesminister Hillary Clinton gjorde, eller att kalla honom för “antikrist”, som en del profetieexperter och oinvigda, är ytterst magstarkt och stor okunskap om vad Johannes Uppenbarelsebok och andra profetior verkligen handlar och siar om. Putin har ett stort moraliskt stöd och tilltro från den ortodoxa världens ledare, men också av andra stora personligheter, kändisar och politiska makthavare världen runt. Om någon är det just han som är en sann “frälsargestalt” och fredspriskandidat i den fragila världen; och de invigda föreslår inte av en slump att blott Putin, och ingen annan, ska tilldelas Nobels fredspris.

För de som inte har läst boken ICS, så är det något jag varmt rekommenderar. Där står bland annat att läsa om framtidens tre stormakter som ska erövra världen – både ekonomiskt och politiskt. Vilka dessa är får ni själva luska ut!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.