Profeterna siar: Den stora konflikten startar från Svarta havet!

Krisen på Krim skulle kunna trappas upp till en allmän konflikt, rentav ett tredje världskrig, om vilken profeterna bröderna Tarabić och Nostradamus varnade, hävdar profetieexperterna.

En amerikansk profetietolk T. Chase hävdar att just Johannes Uppenbarelsebok förutspår Vladimir Putins “angrepp på Ukraina”:

“Kraftiga jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamier, jättesolfläckar, epidemier, ekonomiskt kaos… Allt detta finns upptaget i Johannesapokalypsen. Och meteoren som drabbade Ryssland just när Putin återvände till presidentskapet visar att han är en ”antikrist”. Därför är det ytterst möjligt att angreppet på Krim, eller kanske hela Ukraina, skulle kunna leda till ett tredje världskrig.”, påstår han. (Kurir, 03.03.2014.)

Men T. Chase misstar sig här. Meteorens ankomst visar snarare att Putin är en sann frälsargestalt.

Vissa experter hävdar att även Nostradamus förutspådde tredje världskriget:

“Bortom Svarta havet och Tartarien kommer det att komma en kung som skall beskåda Gallien; han skall passera genom Alanien och Armenien och i Bysans kommer han att lämna sin blodiga stav”, skrev Nostradamus.

Många hävdar att dessa verser skulle kunna tolkas med dagens händelser, framför allt på grund av att spänningar finns just i Svarta havet.

Även de framträdande profeterna Mitar och Miloš Tarabić från byn Kremna siade om det tredje världskriget:

“När det här bittra kriget bryter ut, blir det synd om de styrkor som lyfter till himmelen och saliga de soldater som kommer att utkämpa strider på land och på hav.”, sade Mitar Tarabić, som också är nedskrivet i den berömda “Kremnaprofetian”.

Han tillade dock att Serbien inte kommer att delta i den här konflikten:

“Vi kommer inte att föra krig i detta krig, men andra kommer att slåss över våra huvuden. Ser du hur stort detta Požegafält är? En dag skall många människor brinna häftigt som en ljungeld och falla ned från himmelen.”, sade han till ärkepräst Zaharije.

På frågan om vem som kommer att slåss med vem, tillade han: “Ryssarna kommer att hamna i en fruktansvärd stridskamp med latinarna.”

Och i beskrivningen av dagens värld förutsåg “Kremnaprofetian” mycket av det här:

“Ju mer man vet i framtiden, desto mindre kommer människor att älska och ta hand om varandra. Det kommer att råda ett sådant hat, att olika ”surfplattor” (maskiner) kommer att vara viktigare än deras närmaste. Folk kommer att tro på sina grejer mer än på sina främsta grannar.”, sade Mitar Tarabić. (Kurir, 03.03.2014.)

Men även aposteln Lukas förutsåg samhällsskeendena innan de ens hann ta form: “Då sade han till dem: »Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld. Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada. Dock, glädjens icke över att änglarna äro eder underdåniga, utan glädjens över att edra namn äro skrivna i himmelen.»” (Evangelium enligt Lukas, 10 Kapitlet: 18-20)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.