Boknyhet!

KÖP HÄR

Med fokus på den svenska skolan (2013)

Skolans allt mer uppenbara misslyckande är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, och här reflekterar två lärare över hur det ser ut i skolan idag och vad som kan göras åt saken.

Det är OK att tjäna stora pengar på skolverksamhet, hålla nere lärarnas löner, skära ner på verksamheten och inte ens leverera det man är skyldig enligt lag. Vad kan man göra när det skurits så mycket att skolan inte fullgör sina skyldigheter, och problemen bara hopar sig, när vinster i skolan är viktigare än vettiga löner och arbetsförhållanden för lärare, och när eleverna allt för ofta inte får den undervisning och det stöd de behöver och har rätt till för att kunna få godkända betyg, medan diskussionen allt för mycket handlar om helt andra saker, som lärarlegitimationer t.ex.

Missförhållandena i den svenska skolan blir bara värre och både elever och lärare far illa. De båda författarna tar upp flera olika frågor som t.ex. löner, arbetstid, arbetsuppgifter och anställningstrygghet m.m. vad gäller lärarna. Beträffande eleverna talar de om hur stress påverkar inlärning, och om att även elever med särskilda behov ska få den hjälp de behöver och har rätt till, i det här sammanhanget särskilt de med ADHD och Aspergers syndrom.

De diskuterar inte bara problemen, utan föreslår även lösningar. Det är uppfriskande att höra några röster inifrån, i motsats till de politiska diskussionerna som inte verkar handla om människors rätt alls, utan mer om pengar och rätten till profit.

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Ljubomir T. Dević och Ann Gullberg
Det går att beställa direkt genom författarens bloggsida
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published.