Fördumningen av försvarspolitiken

Konstitutionsutskottet (KU) presenterade 2013-06-04 sin granskning av regeringen, där den så kallade Saudiaffären har stått i fokus.

Kritik riktades mot Försvarsdepartementets hantering av turerna kring vapenfabriken. Enligt KU har Försvarsdepartementet “skjutit ifrån sig frågan om den fortsatta händelseutvecklingen i kontakten mellan FOI och de saudiska motparterna”. Vidare skriver KU att turerna lett till “skada för rikets internationella relationer”. (“KU kritiserar Försvarsdepartementet”, SVT Text/ Inrikes, Tisdag 04 juni 2013)

Vem försöker skada Sveriges utrikesrelationer och försvar? Vad är svenskarna så rädda för? Sverige har sålunda ingenting att frukta i öst. Ryssland har inga anspråk på Skandinavien. Men om neutraliteten endast tjänar som en täckmantel för Sverige, medan det erbjuder Nato-länderna sina tjänster, då ska det i hög grad vara oroat.

Enligt tidningen Svenska Dagbladet hade Ryssland förvarnat om en stor luftstridsövning med över 70 flygplan i påskveckan 2013. (SVD) Varifrån då denna ogenomtänkta provokation från en del svenska politiker?

Ryssland och Sverige är broderliga länder. Alla de historiska band och spår av ryssbyar, ryska kyrkor och vendiska runor runtom landet vittnar om detta. Ryssland och öst har således haft gedigna historisk-kulturella band med Skandinavien sedan urminnes tider. Men detta är föga känt bland den svenska befolkningen idag på grund av den politiskt utstuderade nedmonteringen av den slavisk-vendiska kulturens och de slaviska språkens framtid i Sverige med omnejd.

Ryssland och ryssarna konfronteras i allt större utbredning med den nya världsordningens politik (Syrienkonflikten, Irans urananrikning, HBT-rörelsen, etc.). Därför är de alltid en begärlig måltavla, detsamma gäller för serberna och Serbien!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.