Åsiktsregistrering som ett fördumningsvapen

TEMA: Åsiktsregistrering

Lyssnare som ringer in till Sveriges Radios program “Ring P1” får åsikter, politisk hemvist, religionstillhörighet, ålder och eventuella sjukdomar registrerade i en “telefondatabas” i hemlighet. (Sveriges Nyheter, Fredag 21 december 2012)

Men det är långt ifrån bara “Ring P1” som för olagliga register. Nu visar ”nya” uppgifter att även andra svenska institutioner och myndigheter gör det. Rikspolisstyrelsen registrerar enskilda personers etnicitet och religion i sitt centrala kriminalunderrättelseregister (KUR), visar en granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. (”Polisen har olagliga register”, SvD Nyheter, 2012-12-27)

Under 1940- och 50-talen registrerades mest kommunister. Mot slutet av 1960-talet fanns över 100 000 kommunister och kommunistsympatisörer registrerade. Den dåvarande svenske statsministern Tage Erlander hade ett motto om åsiktsregistreringen: ”Det är bättre att registrera tio för många än en för lite”. (“100 000 fanns i Säpos register”, SvD Nyheter, 18 december 2002)

Åsiktsregistreringen i Sverige påminner en hel del om den under Sovjetunionen. Skillnaden är hårfin. I det gamla Sovjet gjorde maktapparaten detta under öppna former. De som motarbetade sovjetledarna visste vart de skulle hamna: i Sibirien. Den svenska åsiktsregistreringen är mer dold på ytan, men väldigt aktiv underifrån. Båda sätten är mer än förkastliga eftersom registreringarna i båda fallen bidrar till större kontrollerande tankeövervakning av den inhemska befolkningen samt påskyndar mänsklighetens fördumningsprocess!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.