Fördumningen av vargpolitiken

TEMA: Vargpolitik

“Snart finns vargar fast etablerade i södra Sverige, enligt en viltexpert. Andra är tveksamma. Men hösten 2012 har vargar synts och attackerat tamdjur i söder i större utsträckning än tidigare.” (“Vargen kommer – till Sydsverige”, Expressen, Söndag 23 december 2012)

Man pratar i allmänt nedlåtande termer om vargar som om det vore etablerade kriminella och brottslingar. Men vad har vargarna gjort för felsteg? Är det månde deras fel att de är hungriga och att de finns till? Vad är det för ett cyniskt tänkande politikerna har om dessa djuren?

I Öst och Syd vördas vargar med stor respekt, precis som man gjorde under Romarriket med tvillingbröderna Romulus och Remus som ammades av en varginna.

Det finns ett påstått folkligt motstånd mot tanken på en så kallad “vargetablering” i landet, som i stället förespråkar att vargarna ska skjutas med jämna mellanrum.

Men EU motsätter sig den svenska vargjakten. I ett brev till miljöminister Lena Ek är EU:s miljökommissionär Janez Potočnik starkt kritisk mot denna. Enligt miljökommissionären lyckas man inte i den så kallade skötselplanen förklara hur vargstammen ska nå gynnsam bevarandestatus. Därför vill Potočnik att det nuvarande jaktförbudet behålls. (Sveriges Nyheter, Fredag 21 december 2012)

För inte så länge sedan påstod våra politiker och så kallade “viltexperter” att det svenska vargbeståndet höll på att dö ut. De jämrade och beklagade sig över att om man inte importerade friska vargar skulle de inhemska försvinna inom en snar framtid.

Helt plötsligt tycks det som om Sverige har vargar i överflöd, att de kan skjutas på löpande band närhelst lusten faller på. Nej, vi behöver inte göra oss av med vargarna utan tvärtom behövs de alla för vårt hållbara ekosystem. Vargar har levt i symbios med naturen och människan i århundraden. Låt traditionen leva!

Det är tänkt att den svenska vargstammen ska förstärkas med ryska vargar. Det är kanske just här som skon klämmer. Har våra svenska politiker sjunkit så lågt, att de fruktar en ryssinvasion med stöd av de ryska vargarna? Om så är fallet, borde de läggas in på mentalsjukhus hela högen. Vi behöver således inte dumdristigt imbecilla politiker och än mindre en fördumning av den svenska vargpolitiken!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.