Syrien – Rysslands och Serbiens mångåriga själsfrände

ANALYS —

Många svenskar känner inte till att Ryssland och Serbien har starka kulturhistoriska och religiösa band med Syrien. Men varför skulle man, när inget av detta lyfts fram i dagens massmedia? Att ryssar, serber, assyrier och syrianer står i nära släktskap är en kryptisk gåta för många västerlänningar och de oinvigda att deschiffrera och förstå.

“Rysslands inställning till Syrien brukar förklaras med att Syrien är viktigt för Moskva. Syrien är ju beläget i Mellanösterns strategiska hjärta, och Moskvas förbindelser med släkten Assad går 40 år tillbaka i tiden.” (”Avsky för revolution bakom Rysslands stöd till Syrien”, DN.se, 2012-02-25)

“Värdet av handeln mellan Serbien och Syrien uppgick till 33 miljoner dollar 2008.” (”Robna razmena Srbije i Sirije 33 miliona dolara”, www.politika.rs, 03/06/2009)

Det slaviska stödet till Syrien är komplext. Under alla omständigheter är det ett relevant ämne att ta upp. Syrien var en gång en del av det assyriska riket (det forna Mesopotamien). Syrien är uppkallat efter Assyrien, och Assyrien i sin tur efter Asur. Asur är även omnämnd som Serbo Makeridov.

Alawiterna har alltid varit lojala och haft bra band till Ryssland, också under sämre tider. Men nu flyr de Syrien i allt större skala och har med åren blivit en minoritet i sitt eget land. Situationen var dock den omvända tidigare. Liknelsen kan göras med Kosovo och Metohija, där serberna från att ha varit i ledande majoritet hamnat i en minoritetssituation liksom dess sköna kulturskatter i albanska händer. Likaså kommer alawiternas kultur och historia att utraderas och tillfalla någon annan om de förlorar makten i landet.

Enligt den serbiske historikern Jovan I. Deretić var Nino Belovs imperium ett världsrike som räknade minst hälften av det moderna Europa, delar av Asien och delar av Afrika. Eftersom riket föll samman med tiden förnyades det av Serbo Makeridov 1325 f.Kr.; han omnämns som Asur i Gamla Testamentet. För att hedra sin föregångare Nino byggde han den berömda staden Nineve. Serbos stat var även den ett globalt imperium som sträckte sig, precis som Ninos, över tre kontinenter. Serbo Makeridovs ättlingar härskade under flera århundraden över Assyrien, som i själva verket hette Surbien. Assyrien eller Surbien blev sålunda uppkallat efter Asur, eller rättare sagt Serbo Makeridov.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *