Moskva: EU kränker mänskliga rättigheter!

Ryssland är en regelbunden måltavla för europeisk kritik av dess brott mot mänskliga rättigheter. Nu reagerar Moskva i sin rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen (EU), i vilken konstateras att EU har för mycket rasism, polismissbruk och nynazism.

Rysk rapport skyller EU-länderna för orättvisor bland vilka finns kränkningar av privatlivet, polismissbruk, bristande jämställdhet, hot mot pressfriheten, men även rykten om hemliga fängelser på deras territorier, som påstås drivas av amerikanska CIA.

“Allt ovanstående är i uppenbar strid med EU:s påståenden om att det skulle vara ett praktföredöme, och ofta “ultimata domaren” när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiska friheter”, står vidare i rapporten.” (“Moskva: EU krši ljudska prava”, RTS, petak 07. decembar 2012.)

Ryssland anklagar Tyskland för dess avsaknad av mänskliga rättigheter samt ovilja mot beredande av adekvat TV-utrymme för den inhemska oppositionen.

Frankrike anklagas för att bryta mot de mänskliga rättigheterna vad gäller behandlingen av romer, polismissbruk gentemot invandrare och överfulla smutsiga fängelser. (“Moskva: EU krši ljudska prava”, RTS, petak 07. decembar 2012.)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.