Alaska – för en handfull dollar eller rubel

TEMA: Alaska

Rikedomen i USA är först och främst indianernas. Den en gång stolta ursprungsbefolkningen är förödmjukad till den grad att den funnit sig i att leva som hundar i reservat. Idag exploaterar samma USA all världens nationer bara för att upprätthålla sin egen standard.

Till och med har en del amerikanska politiker sagt att Sibirien förfogar över stora naturtillgångar och att Ryssland borde dela med sig av dessa till andra. Vilken oförskämdhet! Ryssland varken erövrar eller plundrar. Det bara värnar sitt eget folk och sina gränser mot yttre hot.

Det ryktas om att den dåvarande amerikanske presidenten George W. Bush vid ett möte frågade sin kollega Vladimir Putin om han var villig att sälja en bit av Ryssland till Amerika. Bush trodde naivt att köpslaget skulle gå igenom lika smidigt som med guldkalven Alaska. Men där fick han en tvärnit.

Det är inte så många som vet att Alaskas rättmätiga namn är Aljaska. Det var tidigare en del av det ryska tsarriket, men såldes bort den 30 mars 1867 för blott 7,2 miljoner gulddollar. Alaska är således en väldig reservoar av naturtillgångar. Detta visste den dåvarande amerikanske utrikesministern William H. Seward. Han skrev på ett avtal å USA:s vägnar med Ryssland om köpet av Alaska, som senare visade sig vara ett av historiens bästa fastighetsköp.

Ryska historiker är dock oense här. En del menar att Amerika fick arrendera Alaska på 100 år och andra att det var en betalning för en gammal skuld.

En sak är dock säker: Alaska är idag USA:s 49:e delstat, allt annat är perifert!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.