Vad händer efter 2020?

ANALYS —

2019 blev slutet på en era, där 2020 tar vid. 2020 blir ett brytningsår att komma ihåg då det är början på en ny världsordningsera (jfr. eng. New World Order).

Enligt flera astrologer blir 2020 ett intensivt och viktigt brytningsår, särskilt för de kardinala tecknen Väduren, Stenbocken, Kräftan och Vågen. Mars kommer att vara retrograd Vädret kvadrat Saturnus, så en hel del förändringar i livet utlöses av kriser och tryck, behovet av att övervinna utmaningar och tryck från utsidan.

Men vi kommer säkert att ta på detta med initiativ (Väduren) och till och med initiera dessa, de kommer inte att gå ner som offer, utan göra dynamiska förändringar för att fixa problem och ta Cardinal nya riktningar. Dessa enorma förändringar kommer att ske i deras fysiska kropp/ hälsa, karriär, partnerskap och/ eller familj.

Stora överraskningar men mer om kärleken / pengarna och det känslomässiga livet kommer för de muterbara tecknen också (Tvillingarna, Skytten, mindre för Jungfru och Fiskarna) eftersom Venus kommer att återgraderas i Tvillingarna medan de karmiska noderna, Rahu och Ketu flyttar in Tvillingarna och Skytten.

Ödesmöten och relationer, plötslig förändring av hjärta eller preferenser (jfr. polskiftet; eng. pole shift) och värderingar, viktiga människor som kommer in och lämnar sina liv.

Medan de fasta tecknen gör sig redo för Saturnus transitering till Vattumannen där det kommer att börja lära sina lektioner av tålamod, hårt arbete, ödmjukhet, konservativ och försiktig inställning, disciplin och struktur.

Och för att möta allting i december 2020 ansluter sig Jupiter till Saturnus i Vattumannen och markerar början på en ny 240-årig cykel som kommer att förändra från grunden samhället och de härskande strukturerna samt eliten i världen. Vattumannens gryningsålder kommer verkligen att komma.

Under de senaste 240 åren har Jupiter och Saturnus, planeterna som avgör vem som reglerar världen och vilka politiska och finansiella tider vi lever i, gått samman i jordens tecken.

Det mänskliga livets inre värde kommer att bli det primära. En mer humanistisk och jämlik era är att vänta framöver, där de förnuftiga människors (Vattumannen) röst kommer att vara den verkliga makten, och inte de som har pengar och resurser såsom det har varit under de senaste 240 åren.

Den nya energikällan kommer att bli vågteknik, kvantteknologi och luftens kraft. Tecknet för Vattumannen är två vågor, men de representerar inte vatten, de representerar osynliga vågor, som hjärnvågor, internet, kosmiska vågor, och så vidare.

En verklig, länge efterlängtad, demokrati kommer med tiden att regera på vår jord med förnuftigare män och kvinnor på piedestalen. Åtminstone kommer vi att leva för att se denna process börja hända.

Den majestätiska konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus i lufttecken, som startar i slutet av nästa år, kommer att inleda en tid där vi kommer att behärska mänskliga relationer (lufttecken är alla mänskliga tecken) och bättre behandla varandra.

Jordens majestätiska konjunktioner under de senaste 240 åren hjälpte oss att behärska de fysiska lagarna på jorden. Och dess fysiska resurser (faktiskt överanvända dem).
Men se hur efter 2020 kommer allt fokus och genombrott vara på kvantfysikens lagar och fysik, som ter sig som magi för oss, och behärska universums osynliga vågor och energier.

Efter Jupiter/Saturnus-konjunktionen i Vattumannen kommer vi att börja på ett allmänt sätt använda flygande enheter (Vattumannen) som ett transportmedel. Petroleum och gas från jorden kommer inte längre att vara den energi vi använder oss utav, som det har varit under de 240 år långa jordens tecken majestätiska Jupiter och Saturnus-konjunktioner.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.