Det tysta kriget mot Kina har börjat!

TEMA: Kina och omvärlden

Det tysta kriget mot Kina har börjat. Året är 2012. Det ekonomiskt starka Kina går för snabbt fram i utvecklingen och USA och EU hinner inte med. Nu gör de allt de kan för att sätta krokben och käppar i hjulet på Kina.

Den gamla östriden mellan Japan och Kina har åter eskalerat. Schismen gäller den lilla ögruppen Senkaku/ Diaoyu. Japan har köpt upp de kinesiska öarna från en privat markägare. Kina motsätter sig Japans ensidiga beslut att ta över kontrollen över öarna. Men med USA:s tysta välsignelse kan Japan gå hur långt som helst. Nu växer också de antijapanska protesterna i Kina med omnejd. Detta är en ytterst allvarlig situation och kan frammana ett nästintill oöverskådligt scenario, det vill säga krig, och påminner rätt mycket om den japansk-ryska konflikten gällande en långsmal ögrupp som Ryssland kallar Kurilerna och som sträcker sig från norra Japan till den ryska halvön Kamtjatka.

Kina hotar med sanktioner mot det katastrofdrabbade Japan, vilka i sin tur kommer att än mer försvaga landets ekonomiska ställning under de kommande 20 åren. Japans detaljhandelsföretag har redan stängt flera av sina stormarknader och närbutiker i Kina till följd av de antijapanska protesterna. Flera japanska bilföretag ställer likaså in produktionen i Kina på grund av ökonflikten.

Men man kan undra till vilken nytta. Den här upptrappningen tjänar ingen på och kommer att vända sig som en boomerang mot japanerna själva. Kärnkraftsolyckorna i Japan har redan förstört en omfattande del av den japanska infrastrukturen och ekonomin. Om de kinesiska sanktionerna skrider till verket blir det som en tickande självförgörande bomb – mot Japan självt!

USA är således direkt inblandat i den här iscensatta konflikten – som så många gånger tidigare. Efter andra världskriget knöts ett nära samarbetsavtal mellan USA och Japan, som i praktiken innebär att USA är förpliktigat att försvara Japan i väpnade konflikter – närhelst det behövs!

Och naturligtvis har även Rysslands förstärkta ekonomiska relationer till Kina ett politiskt samband. “Putin föreslår att driva fram övergången till beräkningar i nationella valutor vid ömsesidiga handels- och investeringsoperationer. Presidenten påräknar att Ryssland ska bygga energianläggningar inklusive kärnkraftverk i Kina. Dessutom ämnar Ryssland börja leverera gas till Kina i stora volymer.” (”Putin hoppas på Kina”, Rysslands röst, 05.06.2012)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.