Det tysta kriget mot Kina har börjat!

Det tysta kriget mot Kina har börjat. Året är 2012. Det ekonomiskt starka Kina går för snabbt fram i utvecklingen och USA och EU hinner inte med. Nu gör de allt de kan för att sätta krokben och käppar i hjulet på Kina.

Den gamla östriden mellan Japan och Kina har åter eskalerat. Schismen gäller den lilla ögruppen Senkaku/Diaoyu. Japan har köpt upp de kinesiska öarna från en privat markägare. Kina motsätter sig Japans ensidiga beslut att ta över kontrollen över öarna. Men med USA:s tysta välsignelse kan Japan gå hur långt som helst. Nu växer också de antijapanska protesterna i Kina med omnejd.

Detta är en ytterst allvarlig situation och kan frammana ett nästintill oöverskådligt scenario, det vill säga krig.

Kina hotar med sanktioner mot det katastrofdrabbade Japan, vilka i sin tur kommer att än mer försvaga landets ekonomiska ställning under de kommande 20 åren. Japans detaljhandelsföretag har redan stängt flera av sina stormarknader och närbutiker i Kina till följd av de antijapanska protesterna. Flera japanska bilföretag ställer likaså in produktionen i Kina på grund av ökonflikten.

Men man kan undra till vilken nytta. Den här upptrappningen tjänar ingen på och kommer att vända sig som en boomerang mot japanerna själva. Kärnkraftsolyckorna i Japan har redan förstört en omfattande del av den japanska infrastrukturen och ekonomin. Om de kinesiska sanktionerna skrider till verket blir det som en tickande självförgörande bomb – mot Japan självt!

USA är således direkt inblandat i den här iscensatta konflikten – som så många gånger tidigare. Efter andra världskriget knöts ett nära samarbetsavtal mellan USA och Japan, som i praktiken innebär att USA är förpliktigat att försvara Japan i väpnade konflikter – närhelst det behövs!

Och naturligtvis har även Rysslands förstärkta ekonomiska relationer till Kina ett politiskt samband. “Putin föreslår att driva fram övergången till beräkningar i nationella valutor vid ömsesidiga handels- och investeringsoperationer. Presidenten påräknar att Ryssland ska bygga energianläggningar inklusive kärnkraftverk i Kina. Dessutom ämnar Ryssland börja leverera gas till Kina i stora volymer.” (”Putin hoppas på Kina”, Rysslands röst, 05.06.2012)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.