Cancerpatienter göds till döds!

TEMA: Missförhållanden inom cancervården

Forskarna har länge varit “på spåret av cancerns gåta”, men än idag har de inget botemedel. Jag minns stora nyhetsrubriker i svenska media och pressen för 5-10 år sedan som utlovade att det inom en snar framtid skulle komma kapslar som kunde förlänga våra liv med uppemot 200-300 år.

Men när man ser runt i sin omgivning kan man lätt konstatera att allt fler svenskar drabbas av olika typer av cancersjukdomar. Och majoriteten av dem får ingen behandling alls, utan lämnas för att dö på löpande band. Många svenska organisationer anordnar stödgalor till förmån för exempelvis Barncancerfonden. Men man kan undra vart alla cancerpengar går, var de utlovade superkapslarna för längre livslängd är och hur långt egentligen cancerforskningen har kommit.

Runt om i landet drabbas nära anhöriga, ens vänner och arbetskollegor av cancern. I stället för att gå till botten med sjukdomen utlovar man bromsmediciner och cellgifter till patienterna. Cellgiftsbehandlingarna uteblir hos många med tanke på att de är dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra i praktiken. Man måste med andra ord “snacka sig till” en vårdplats och allomfattande behandling. Stackars de människor som saknar ord och utbildning, för de tiger sig igenom hela sjukdomsstadiet troget in i döden!

Cancerpatienterna får således fel kost. Naturligtvis är det svårt att bota cancersjukdomar med uteslutande rätt kost, men om man kan förlänga livet med en dag, vecka eller månad är det ett mirakel i sig. Att få inta lämplig kost borde vara en självklar rättighet för alla patienter!

Har man cancer ska man undvika kolhydrater – det vill säga inget socker, bröd, pasta överhuvudtaget. Dessa elementära kostråd borde sjukvårdspersonalen ute på onkologerna känna till. Nej, matvanor är ingen privatsak, framför allt när det handlar om sjukvård. Det är en offentlig sak och en rättighet, när det handlar om liv. Om någon borde läkarna och sjukhuspersonalen kunna ge kostråd samt känna till vilka matvanor som är lämpliga för cancerpatienterna. Det är en skam att de får fortsätta och arbeta utan fortbildning och utbildning! “Bra matvanor är en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både nu och i framtiden.” (Kostråd/ Livsmedelsverket)

“Sanningen är den att cancerforskningen gjort förvånansvärt små framsteg – det handlar mest om att vi blivit bättre på att hålla de cancersjuka vid liv med vidriga cellgifter och andra bromsmediciner och/ eller genom att operera bort angripna organ. Jag har sett allt för många nära vänner och anhöriga vandra denna smärtsamma Via Dolorosa med ständiga livskvalitetssänkande behandlingar för att hålla dem vid liv. Jag har ofta frågat mig om inte dagens cancervård mest förlänger plågan?” (”Cancerforskningen måste befrias från industriintressen”, Lars Bern, newsmill.se, 2012-08-16)

Missförhållanden i vården kan tyvärr fortgå hur länge som helst på grund av en inrotad tystnadskultur. Och de som skriver om ämnet blir ofta själva utsatta och utpekade. Så är, tyvärr, även fallet i svensk sjukvård av idag! “En artikel i Lancet Oncology tar upp de svårigheter som drabbar amerikanska läkare som anmäler missförhållanden i vården.” (“Visselblåsare utsatta i vården”, Dagens Medicin, 7 juli 2011)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.