Vart är Putins Ryssland på väg?

ANALYS —

Vart är Putins Ryssland på väg?

Rysslands president Vladimir Putin är det bästa Ryssland har – och någonsin kommer att ha. Han vill sitt folks väl. Alla tidigare ryska presidenter var bortfallna, antiryska, gudlösa och försupna individer. Det är första gången i modern historia som Ryssland har en intelligent, bestämd och fokuserad ledare som högaktar den rysk-ortodoxa kyrkan, den ryska statens författning, nationalsång och flagga.

Ryssland är således på rätt väg! Hellre ett starkt och ädelt Ryssland som kan stå emot västanvindarnas nya världsordningspolitik framför ett underkuvat och hunsat. Vi minns alla så väl den försupne och smått förvirrade Boris Jeltsin hur han famlade sig runt i tv-rutan; bland annat höll han på att ramla omkull i den svenska riksdagen. Han var en mumsbit för reportrar och TV-kommentatorer. Men nu saknar världen en underhållande pajas, som ska förströ dem med antiryska inslag.

Ryssland är allting annat än ädelt i den svenska tv-rutan. Hur många gånger har vi inte fått serverat program som ironiserat, raljerat, svartmålat och charlataniserat det ryska folket. I stället för att lyfta fram gedigna ryska inslag återger man en skev bild av den ryska religionen, kulturen, historien, språket och andra delar av den ryska själen.

Ryssland är världens nionde största ekonomi, men detta räcker inte för att garantera välfärden för alla ryssar. Ryssland måste arbeta mer för att reformera den ryska ekonomin och infrastrukturen. Man kan undra varför det tog 18 år för Ryssland att bli medlem i världshandelsorganisationen WTO. Men nu är det äntligen med – och det tack vare Putin!

Putin har lovat att han under sin förnyade mandatperiod inte bara ska modernisera ekonomin, utan även den ryska marinflottan och flygplanen. Ryssland bygger pipelines för fullt, där rysk gas ska flöda och försörja Europas befolkning – däribland Skandinavien och Balkan. Ryssland är likt en betryggande och älskad modershand som ger sin själ och kropp till sina trotsiga och otacksamma barn.

Ryska forskare spår att det inom en 50-årsperiod kommer att råda istid i hela Europa. Det är därför mer än nödvändigt att Europa börjar samarbeta med Ryssland och inte motarbetar och isolerar det. Ryssland har god vilja, kunskap och teknologi att erbjuda Europa – men framför allt ofantliga naturresurser. Vad har Väst att komma med förutom vapenskrammel (såsom mot Syrien och Iran), iscensatta valutaspekulationer och bankkriser?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

One comment

  1. Mirna says:

    Har Putin nu begått ett misstag genom att gå in i Ukraina? Gick han i en fälla?

Leave a Reply

Your email address will not be published.