Nikola Tesla – fjärrkontrollens anfader

“Eugene Polley, mannen som uppfann fjärrkontrollen till tv-apparaterna har avlidit. Han uppfann sin så kallade Flash-Matic 1955, vilket de kommande åren var en lyxprodukt. 1997 mottog han och en annan ingenjör, Robert Adler, en Emmy för sin uppfinning, uppger BBC News. Eugene Polley dog på ett sjukhus i Chicago, 96 år gammal.” (“Fjärrkontrollens fader är död”, Sveriges Nyheter, 23 Maj 2012 IN- & UTRIKESNYHETER)

Självklart var det inte den amerikanske “uppfinnaren” Eugene Polley som uppfann fjärrkontrollen, utan i stället den serbiske fysikern Nikola Tesla. Eugene vidareutvecklade Teslas uppfinning som han senare patenterade i sitt eget namn. Detta är ett praktexempel på egenmäktigt förfarande. Men Eugene är inte den ende bilderburgare som prålat med Teslas fjädrar. Så bland annat även italienaren Guigelmo Marconi tog åt sig på felaktiga grunder äran för att ha uppfunnit radion. Det är historiska oförrätter mot Tesla och de är av oproportionella mått räknat.

Tesla hade många olika patent och ritningar som visade hur man kunde kontrollera maskiner med hjälp av radiosignaler. Teslas patent beskriver den första anordningen som kan styras med hjälp utav radiovågor. Han var likaså först med att presentera världens första radiostyrda farkost.

Teslas många innovativa uppfinningar (fjärrstyrning, radar, röntgen, m.m.) visar att de var unika i sitt slag och långt före sin tid.

Nikola Tesla kom i en rättstvist med Marconi gällande patentet på trådlös radio. Efter Marconis död slogs det emellertid fast att det var Nikola Tesla som uppfann radion. Marconi arbetade som assistent hos Nikola Tesla och stal under den tiden 17 olika patent tillhörande Tesla. Radio var ett av dem och trådlös telegraf ett annat! (Källa: ”The Guglielmo Marconi Case: Who is the True Inventor of Radio?”. Ham Radio India; ”INTERESTING FACTS ABOUT NIKOLA TESLA”. 21st Century Books.)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.