Boknyhet!

KÖP HÄR

Rädsla – en styrande produkt (2012)

Boken hyllar det politiskt inkorrekta och uppmuntrar till vidare diskussion och kritiskt tänkande. Författarna uppmanar oss att ifrågasätta sanningshalten i de sanningar som serveras, söka information på egen hand, att tänka själva och våga stå för vad vi tycker. De presenterar sina iakttagelser och tankar för att på något sätt göra sin egen röst hörd och mana oss att inte svälja allt vi hör okritiskt, att inte svepas med av racet, utan stanna upp, känna efter, tänka efter.

Rädsla som drivkraft fungerar när man behöver handskas med en farlig situation, men att drivas av rädsla i allt man gör är förödande både för en själv och för andra. Kan man t ex fatta bra beslut med rädsla som motor. Vad händer med oss när rädslan dominerar? Vem tjänar på att vi är rädda?

Författarna lämnar sitt bidrag till debatten genom att ta upp ämnen som återkommer i vardagen, när kravet på politisk korrekthet läggs åt sidan, ämnen som inte får något utrymme i det allmänna medieflödet eller ens räknas. En underliggande fråga blir: Vem bestämmer vad som är rätt, relevant och viktigt?

Det är lätt att känna sig liten och maktlös i dagens samhälle – vad kan man egentligen göra, är det ens någon idé att försöka?

De orädda som bryter mot lag och norm – är det kanske de som driver utvecklingen vidare?

I dessa tider, när personer som påtalar oegentligheter kallas whistleblowers och blir isolerade, utstötta p.g.a. kollektivets rädsla för förlust – förlust av jobb, inkomst, trygghet och status – kan man undra när civilkurage gick ur tiden. Det som var förbundet med personlig heder och trovärdighet, verkar numera vara enbart en imagefråga, en fråga om att dupera massorna.

Margareta Marklén

________________________________________________________________

Alla köp går via bokförlaget Vulkan.
http://www.vulkanmedia.se/
© Lili Johansson och Ljubomir T. Dević
Det går att beställa direkt genom författarnas bloggsidor
till Vulkan genom att klicka under boken: KÖP HÄR

________________________________________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published.