Greklandskrisen – ett resultat av USA:s dyra krigföringar och profetiors förbannelser

Greklandskrisen beror på många olika faktorer, och minst på de orsaker som mainstreamingen försöker få oss att tro på.

Greklands ekonomiska kris beror inte på att greker är lata och improduktiva utan på den globala ekonomiska världskrisen som USA och dess allierade frammanat genom sina dyra krigföringar i Afghanistan och Irak. George W. Bush gjorde USA nästintill bankrutt genom sitt slöseri av kapital av gigantiska belopp för militärt bruk.

Allt är inte idealiskt och perfekt bara för att det härstammar från Grekland. Även grekerna måste rannsaka sig själva.

Det är ett faktum att grekerna har koloniserat Peloponnesoshalvön. De första grekerna erövrade de pelasgiska öarna efter den stora jordbävningen som jämnade den pelasgiska civilisationen med marken. Pelasgiska namn ersattes med grekiska. Pelasgiska minnesmärken blev grekiska och pelasgisk konst och pelasgiska språket blev över en natt infiltrerat av den grekiska. Pelasgiska gudar och gudinnor blev grekiska och stora historiska bragder som borde tillskrivas pelasgerna tillskrevs grekerna av rent godtycke. Oraklet i Delfi är pelasgiskt och inte grekiskt påfund. Det riktiga namnet på Grekland är inte Hellas utan Pelas(giska riket).

Genom att ha allt ovan nämnda i åtanke är det inte alls så förvånande varför grekerna och Grekland drabbats och drabbas ideligen av olika kriser med jämna mellanrum.

Den dagen grekerna inser att de gjort en stor oförrätt mot det antika pelasgiska folket och tillrättalägger historien kan de räkna med en ny guldåldersperiod för dem. Om de inte tar sitt sunda förnuft tillfånga kommer profetiornas förbannelser att plåga landet och dess folk än mer under flera århundraden framöver!

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *