Greklandskrisen – ett resultat av USA:s dyra krigföringar och profetiors förbannelser

ANALYS —

Greklandskrisen beror på många olika faktorer, minst på de som mainstreamingen försöker få oss att tro.

Allt är inte idealiskt och perfekt bara för att det härstammar från Grekland. Även grekerna måste rannsaka sig själva. Greklands stora ekonomiska kris beror inte på att greker är lata och improduktiva utan snarare på den globala ekonomiska världskrisen som USA och dess allierade frammanat genom sina dyra krigföringar i Afghanistan och Irak. George W. Bush gjorde USA nästintill bankrutt genom sitt slöseri av kapital av gigantiska belopp för militärt bruk.

Varför grekerna och Grekland drabbas ideligen av olika kriser har sina förklaringar. Det är ett faktum att grekerna bosatte sig på Peloponnesoshalvön långt efter pelasgernas ankomst. De första grekerna erövrade de pelasgiska öarna efter den stora jordbävningen som jämnade den pelasgiska civilisationen med marken. Pelasgiska namn ersattes med grekiska. Pelasgiska minnesmärken blev grekiska och pelasgisk konst och pelasgiska språket blev över en natt infiltrerat av den grekiska. Pelasgiska gudar och gudinnor blev grekiska och stora historiska bragder som borde tillskrivas pelasgerna tillskrevs grekerna av rent godtycke. Oraklet i Delfi är pelasgiskt och inte grekiskt påfund. Det riktiga namnet på Grekland är följaktligen inte Hellas utan Pelas(giska riket). Pelas/ Pales lär ha språkhistoriska kopplingar till dagens palestinier, som i sin tur hävdar sitt ursprung från Kos i Grekland.

Den dagen grekerna inser att de gjort en stor oförrätt mot det antika pelasgiska folket och tillrättalägger historien kan de räkna med en ny guldåldersperiod för dem. Om de inte tar sitt sunda förnuft tillfånga kommer profetiornas förbannelser att plåga landet och dess folk än mer under flera århundraden framöver!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.