Har EU spelat ut sin roll?

TEMA: EU och omvärlden

EU lägger sin näsa i blöt i obekväma länders inre angelägenheter runt om i världen i stället för att först se sig om i sitt eget hus. EU är inte bara en rikemansklubb utan även en diskriminerande organisation som inte ser till sina medlemsländers bästa.

Länder som Rumänien, Bulgarien, Tjeckien och Slovakien låter sig finnas i att hunsas runt som hundar. De är de facto andra klassens medborgare. Om dessa småländer hunsas runt hur kommer det då att bli med de övriga som står vid tröskeln? EU:s ekonomi är dessutom i stor gungning. När euron faller kommer alla medlemsländer att följa med som dominobrickor. CIA förutspådde EU:s fall. Vi är där nu!

För att således dölja det allt mer utbredda missnöjet bland dess medlemsländer riktar man i stället uppmärksamheten mot olika håll, som en hungrig jägare som vill få med något villebråd hem till familjen – vilket villebråd det må än vara bara för att fredja sig själv och familjen!

“EU bløder op over for Burma”

“EU strammer grebet om Syrien”

“EU lukker snart for iransk olie”

(DR Tekst-TV, man 23 jan 2012)

“EU kritiserar etiopisk dom”

(Dagens PS – 2011-12-23)

“EU kritiserar regimen i Azerbajdzjan”

(www.europaportalen.se, 19 apr 2011)

“EU kritiserar Israel”

(www.tv4.se, 2 mar 2008)

“EU kritiserar attacken mot Camp Ashraf”

(www.fffi.se/, söndag, 10 april 2011)

“EU kritiserar Kuba”

(Flamman, 18 juni 2003)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.