CIA och Bilderberggruppen motarbetar Wikileaks

Källa: www.wikileaks.org

A N A L Y S —

Webbsajten Wikileaks arbete är nödvändigt för yttrandefrihetens vara eller icke vara. Wikileaks skapar optimism i världens alla hörn och är en sann ”Guds gåva” från himmelen!

Där är egentligen ingenting nytt som framkommit för de som är insiktsfulla och klarsynta, för så länge vi har förljugna politiker som konstrar och dribblar med sanningen kan vi inte hysa någon större tilltro till dem. Ordspråket “Är man bra på att ljuga ska man bli politiker” är inte trycksvärtan värt. Och det handlar inte om “konspirationsteorier”, som en del journalister och mediefolk vill ha det till, utan snarare om en smutskastningskampanj mot Wikileaks grundare Julian Assange och likasinnade medarbetare.

Det är emellertid inte bara CIA som har “ett finger med i spelet” utan även den inofficiella Bilderberggruppen med dess manipulativa massmedier. Ja, till och med Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) hör hit, som “har anklagat Ecuador för att leva i en ‘fantasivärld’ med Julian Assanges asylbidrag”. (“Wikileaks: Swedish minister says Ecuador living in ‘fantasy world'”, www.telegraph.co.uk, 17 August 2012)

Man kan undra var alla Europas ståtliga drakordnar och sällskap är nu, som ska skydda rättvisors talesmän ute i världen från annalkande orättvisor och fabricerade lögner. Sankt Göran och draken är en legend inom den kristna kyrkan, där Sankt Göran enligt sägen räddade fromma människor från hotfulla drakar. Julian Assange torde vara en ny Sankt Göran, eller?

Det är dock föga troligt att Assange får en rättvis rättegång utan manipulation i Sverige med tanke på hur många banala domstolsbeslut som verkställs dagligen. Folk som kör med helljus mitt på dagen blir bötfällda medan andra som skjuter, kränker, inkräktar, förolämpar och bussar hundar på oskyldiga individer går fria i det evinnerliga. Vilken värld är vi på väg mot, en förljugen eller en ärlig och rumsren?

Man kan till syvende och sist blott hoppas på att Wikileaksaffären får ett lyckligt slut och att det härvid inrättas en opartisk sanningskommission för utdömande av straff – allt annat vore en skam och skymf mot demokratin!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.