Assimilation eller integration?

ANALYS —

Begreppen assimilation och integration är åter på agendan. Många språkforskare, politiker och samhällsdebattörer försöker flitigt utreda dessa.

Assimilation eller assimilering handlar om att invandrare så fort som möjligt ska ge upp sin kulturidentitet och på så sätt bli så lika övriga medborgare i landet som möjligt, när det gäller arbete, boende, språk, seder och bruk. Deras efterkommande ska inte lära sig modersmålet, utan i stället fokusera sig på svenska. Assimilation betyder i praktiken att minoritetsgrupperna inordnas i majoritetskulturen, många gånger ofrivilligt. Det här tvångsmässiga förfarandet har tyvärr allt för ofta implementerats i germanskt och skandinaviskt bruk. Exempelvis kan nämnas assimileringsprocesserna som drabbade hårt vender, samer och romer. Danska judar flydde till Sverige och Skåne under andra världskriget för att på så sätt undgå dansk assimilering. Sorberna i Tyskland (som idag är cirka 50-60 000) har nästintill utplånats, indianerna i Nordamerika, aboriginerna i Australien och Nya Zeeland likaså.

Den svenska historiesymbolen Tre Kronor har gått ur tiden. Det är dags att omstöpa den till Två Kronor i stället med tanke på att venderna har fråntagits sin rättmätiga krona (dvs. minoritetsstatus).

Caroli kyrka i Malmö byggdes på 1880-talet. Få människor vet, att det tidigare på platsen fanns en tysk kyrka från 1693 och som tillkom för stadens stora tyska befolkning. Gudstjänsterna hölls då på tyska; idag är Caroli kyrka en ekumenisk kyrka där olika trossamfund håller mässa på svenska. Samma assimilationspolitik lär muslimska, ortodoxa, judiska med flera trossamfund i Malmö gå till mötes!?

Stora familjegravar var vanliga förr i Sverige. Idag splittras familjer och deras döda anhöriga begravs lite varstans i olika stadsdelar på grund av ”platsbrist”. Efter 25 år i graven är det dags för grävmaskinerna att uppluckra jorden. Detta är ett vanhelgande av de döda!

Det är värt att dö för Sverige, men inte att dö i det!?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.