Las behövs, för alla!

OPINION —

Las, lagen om anställningsskydd, må ha svagheter, men vad skulle det leda till om de borgerliga partierna genomförde en radikal nedmontering av skyddet för anställda? Ljubomir T. Dević, skyddsombud för Lärarnas riksförbund, menar att Las behöver förbättras – men absolut inte avskaffas.

”Folkpartiets ledning vill avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, Las. Kompetens och inte anställningstid bör vara avgörande, slår partistyrelsen fast inför landsmötet och väntar sig debatt.” Det skriver Sydsvenskan.se (6/10-11). ”Den stela lagen om anställningsskydd samt höga ingångslöner stänger dörren till arbetsmarknaden för många ungdomar,

vilket gör det omöjligt att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som behövs för att kunna gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter”, skriver centerpartisterna Magnus Andersson och Per Ankersjö på Svd.se/opinion (6/5 2011).

Men det är väl snarare så att Las behövs, för allas del? Utan Las får vi ett mer rättslöst samhälle, där ingen behöver ta ansvar. Arbetsgivare kan med andra ord, på godtyckliga och subjektiva grunder, anställa och avskeda arbetstagare på löpande band. Är vi på väg mot ett danskt arbetsscenario?

Det är föga okänt att EU-kommissionen ifrågasätter allt mer de svenska reglerna för visstidsanställning enligt Las. Det är sant att Las har många brister som borde åtgärdas, men det behövs inget totalt avskaffande av densamma. Sveriges regering har således ett ansvar och bör ändra uppfattning vad gäller skyddet för landets timvikarier och visstidsanställda. I stället för att rekrytera och anställa låter arbetsgivarna de anställda gå på otrygga visstidskontrakt termin efter termin.

Timvikarier och visstidsanställda är således den grupp av arbetstagare som felaktigt drabbas av regeringens försämringar i arbetslöshetsförsäkringen. De riskerar många gånger att få sämre löneutveckling jämfört med tillsvidareanställda. De har lägre sjuk- och arbetslöshetsersättning, pensioner samt sämre arbetsmiljö.

Visstidsanställda har fått sin a-kassa drastiskt försämrad i och med regeringens sparpaket och tuffare regler. Visstidsanställda väljer också allt oftare att inte gå med i ett fackförbund, vilket de facto innebär att de får svårare att hävda sina rättigheter mot arbetsgivaren!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

___________________________________________________

Artikeln är även publicerad i:

Fria Tidningen, Söndag 16 oktober 2011;

Göteborgs Fria, Söndag 16 oktober 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published.