Svenska Akademien urholkar svenska språket

SAOL. (Foto: Bokhuset Dević)

ANALYS —

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) ska inte vara en kulturhistorisk källa, utan ”en rättskrivningsordlista över samtidsspråket”.

Har ni hört på maken? Vilken rätt har SAOL:s redaktion att eliminera tusentals ord från de tidigare upplagorna? Vem granskar dagens ordboks- och ordlisteutgivningar? Samma fråga bör ställas om de svenska biblarna och psalmböckerna; jämför äldre upplagor av GT–NT (1917 års kyrkobibel vars översättning granskats av Sveriges konung Gustav V) med nyare bibelutgåvor!

När det gäller livsviktiga frågor som ordlistor och bibelöversättningar, vårt gemensamma kulturarv, borde vi emellertid vara mera endräktiga, och inte lägga ner pengar på undermåliga hastverksarbeten.

Svenska Akademiens ständige sekreterare, Horace Engdahl, hävdar i SAOL:s förord, att ”svenskan är ett mycket ordrikt språk”. Varför så medelmåttig, bäste Horace? Svenskan är ett av världens absolut ordrikaste språk! Att många kasus, sköna ord och epitet under oförklarliga omständigheter försvunnit ur svenskt språkbruk är dock en stor kulturlingvistisk förlust.

Inte sedan 1950 års upplaga har så många nya ord införts i SAOL, som nu omfattar cirka 125 000 uppslagsord. Cirka 10 500 nya ord har tagits in och runt 5 500 ord undanröjts — vilket väl måste kallas för språklemlästning av värsta sorten?

Historiska ord och bevingade uttryck såsom kimbrer (cimbrer), teutoner, vandaler, vender, Vendland, ”Vendes konung”, ”Serbonian bog” etc. bortgallras från ordböcker och ordlistor samt ersätts med moderna obegripliga ordkonstellationer, talspråksuttryck och slangord. Några nya svenska ord som upptagits i SAOL är: bonusbarn, guzz, keff, pucko, sabb och suv.

… Gud bevare oss! Historien upprepas gång på gång. Och det kommer den att göra länge till ända till den dag, då vi börjar värdesätta den lite mera.
Språket ändrar form som en föränderlig flod. Men vårt språk får inte svämma över i en sådan rekordfart, att vår gemensamma historia lemlästas, urholkas och urvattnas till den grad, att vi blir historielösa och rotlösa individer!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

___________________________________________________

Artikeln är även publicerad eller återgiven i:

  • ETC, Måndag, 29 maj 2006, och
  • ASLA-Information nr 33:2, 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published.